ធនាគារដែលមានសុវត្ថិភាព

កាស៊ីណូ JackpotCity ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិត្យាបំលែងកូដ SSL (Secure Sockets Layer) ចុងក្រោយបំផុត។ នេះមានន័យថាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនទាំងឡាយ ដូចជាព័ត៌មានធនាគារជាដើម នឹងមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជានិច្ច។ ក្រៅពីនេះ, កាស៊ីណូ JackpotCity ផ្ដល់ជូននូវជម្រើសដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ច្រើនបែបយ៉ាងដែលសមស្របចំពោះតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដូចជាបណ្ណឥណទាននិងបណ្ណឥណពន្ធ ការបូបលុយអេឡិកត្រូនីក និងដំណោះស្រាយទូទាត់ប្រាក់ជាមុនជាដើម។ ចំណែកឯប្រាក់តម្កល់នឹងបង្កើតឡើងស្ទើតែដំណាលគ្នានឹងគណនីកាស៊ីណូរបស់អតិថិជន, ការដកប្រាក់អាចចំណាយពេលយូរជាងនេះបន្តិចដោយអាស្រ័យលើធនាគារជាក់លាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ និងជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស។ ដើម្បីដាក់តម្កល់ប្រាក់ គ្រាន់តែជ្រើសរើសចេញពីជម្រើសធនាគារដែលកំណត់អត្រាប្រើសើរបំផុត ចុះឈ្មោះវិធីទូទាត់ប្រាក់ដែលចូលចិត្ត,  ចូរដាក់ប្រាក់ និងចាប់ផ្ដើមលេង។

ព័ត៌មានធនាគារសំខាន់ៗ

ជាការសំខាន់ត្រូវប្រាកដថាជម្រើទូទាត់ប្រាក់ដែលបានប្រើគឺស្ថិតនៅក្នុងឈ្មោះម្ចាស់គណនី, ពីព្រោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជម្រើសទូទាត់ទៅកាន់ភាគីទីបីនៅក្នុងកាស៊ីណូ JackpotCity ឡើយ។ ប្រាក់ឈ្មោះទាំងឡាយនឹងត្រូវបង់ត្រលប់ទៅកាន់គណនីដែលបានប្រើសម្រាប់ការតម្កល់ប្រាក់វិញ, ប៉ុន្តែ, ដោយហេតុថាប្រការនេះមិនអាចធ្វើបានចំពោះករណីមួយចំនួន, វានឹងត្រូវទូទាត់ទៅកាន់ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ជាជម្រើសដែលមាននៅក្នុងករណីទាំងនោះ។ អ្នកលេងចាំបាច់ត្រូវធានាថាបានឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីតម្រូវនៃការភ្នាល់នៃប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមណាមួយមុននឹងអាចដកប្រាក់បាន។ ពីព្រោះតែសុត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អតិថិជានមានសារៈសំខាន់ គេអាចស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃ ID អតិថិជន និងវិក្កយបត្រយូធីលីធីថ្មីៗ មុននឹងដំណើរការដកប្រាក់។

Triangle Light