Back To Top
ចុះឈ្មោះ ការដាក់ប្រាក់លើកទី 1/2/3/4 – ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ $400 • អតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ • ការដាក់ប្រាក់អប្ប. $10 • 70x ការភ្នាល់ • លក្ខខណ្ឌមានប្រសិទ្ធភាព
Triangle Black

នាំមកជូនដោយ JackpotCity Casino

លក្ខខណ្ទប្រាក់រង្វាន់នៃការប្រកួតរបស់កាស៊ីណូ JackpotCity Casino $1600 ៖

មាន​រូបិយវត្ថុ ដល់ទៅ $400 ឯកតា ដែលត្រូវគ្នា 100% ​ពេលដាក់ប្រាក់តម្កល់លើកដំបូង

មាន​រូបិយវត្ថុ ដល់ទៅ $400 ឯកតា ដែលត្រូវគ្នា 100% ​ពេលដាក់ប្រាក់តម្កល់លើកទីពីរ

មាន​រូបិយវត្ថុ ដល់ទៅ $400 ឯកតា ដែលត្រូវគ្នា 100% ​ពេលដាក់ប្រាក់តម្កល់លើកទីបី

មាន​រូបិយវត្ថុ ដល់ទៅ $400 ឯកតា ដែលត្រូវគ្នា 100% នៅពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើទីបួន

 1. កាស៊ីណូនេះគឺជាសមាជិកមួយនៃក្រុមនាមសិទ្ធិកាស៊ីណូអនឡាញ ចំពោះយើងហៅថា ( "ហ៊្រ្គុប")។ ក្នុងឱកាសនេះ ហ៊្រ្គុបអាចផ្ដល់រង្វាន់ Sign-Up (រង្វាន់ចុះឈ្មោះចូល) នៅតាមកាស៊ីណូ​ណាមួយឬទាំងអស់នៃកាស៊ីណូសមាជិករបស់ខ្លួន។
 2. អ្នកលេងថ្មីទាំងអស់មានពេល 7 ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបើកគណនីរបស់ខ្លួន​ដើម្បី​ទទួលយករង្វាន់ចុះឈ្មោះចូលជាអ្នកលេងថ្មីរបស់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីនោះមក រង្វាន់ Sign-Up លែងមានទៀតហើយ។ នឹងមានប៉្រូម៉ូសិនជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកលេងនោះ ប៉ុន្តែរង្វាន់ Sign-Up នឹងត្រូវចាត់​ជា​មោឃៈ។
 3. សូមកត់ចំណាំអំពីគោលបំណងត្រង់នេះ, “ឯកតារូបិយបណ្ណ” គឺជាឯកតារូបីយបណ្ណដែល​អ្នកលេងប្រើច្រើនលើសលប់នៅពេលចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីពិតរបស់ខ្លួន គឺជារូបីយ​បណ្ណ​ដែល​​ប្រើដោយអ្នកលេងនេះនៅពេលប្រតិបត្តិការជាមួយកាស៊ីណូ។
 4. រង្វាន់ស្វាគមន៍នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរង្វាន់របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលជាវឯកតារូបីយបណ្ណចំនួន 10 ឬលើសនេះដោយជោគជ័យ។
 5. នៅពេលដែលកាស៊ីណូមិនផ្ដល់ជូនឯកតារូបីយបណ្ណគោលនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក អ្នក​មានសិទ្ធិចាក់​និងទទួលរង្វាន់ជារូបីយបណ្ណតាមជម្រើសរបស់អ្នក។
 6. បើអ្នកមានគណនីច្រើន អ្នកនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ Sign-Up នៅលើគណនី​នីមួយៗ​ឡើយ។ រង្វាន់ Sign-Up នេះ/ដទៃទៀតមានផ្ដល់ជូនម្ដង​សម្រាប់អ្នកលេងម្នាក់ប៉ុននោះ​និង/ឬតាម​បរិស្ថានមួយដែលកុំព្យូទ័រត្រូវចែករំលែកនិង/ឬតាមអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។ រង្វាន់នេះមិនអាចផ្ទេរបានឡើយ។
 7. នៅពេលអ្នកបានទទួលរង្វាន់ Sign-Up Bonus នៅតាមកាស៊ីណូសមាជិកណាមួយរបស់ហ៊្រ្គុប អ្នកចាំបាច់​ត្រូវ​បំពេញតាមការលេងតាមលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអប្បបរមាមុននឹងអ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៅតាមកាស៊ីណូសមាជិកណាមួយផ្សេងទៀត។
 8. ចំនួនរង្វាន់អាស្រ័យលើការលេងអប្បបរមាតាមរយៈ (ប្រាក់ភ្នាល់) នៃ 70 ដង (70x) មុននឹងអាចផ្ទេរវាពីសមតុល្យរង្វាន់ទៅកាន់​សមតុល្យសាច់ប្រាក់​របស់អ្នក ("លេងតាមលក្ខខណ្ឌ")។ ឧទា. បើអ្នកដាក់ប្រាក់ចំនួន 100 ហើយទទួលបានរង្វាន់ក្រេឌីតចំនួន 100, នោះការលេងតាមលក្ខខណ្ឌគឺ 70 x 100 = 7000. ប្រាក់ឈ្នះណាដែលជាចំណែកនៃប្រាក់នៅក្នុងសមតុល្យរបស់អ្នកអាចដកចេញពេលណាក៏បាន ដោយផ្អែកលើការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ។ បើអ្នកលេងមានសមតុល្យប្រាក់វិជ្ជមានបន្ទាប់ពីសេចក្ដីតម្រូវភ្នាល់ 70x ត្រូវបញ្ចប់ ហើយគាត់ចង់ដកយកប្រាក់, នោះការដកយកប្រាក់ឈ្នះ​ដែលបានមកពីការបង្វិលហ្វ្រី ( Free Spins) នឹងត្រូវបិទនៅត្រង់ 100 ក្រេឌីតកាស៊ីណូ (ជារូបី​យបណ្ណរបស់អ្នក​លេង) ហើយសមតុល្យសាច់ប្រាក់​ដែលនៅសល់នឹងត្រូ​វទុកជាមោឃៈ។
 9. បើអ្នកទទួលបានការបង្វិលហ្រ្វី អ្នកត្រូវតែលេងវាដល់ 70 ដង (70x) មុននឹង​អ្នកអាចដកយកប្រាក់ឈ្នះដែលចាក់ដោយផ្នែកប្រាក់រង្វាន់នៃសមតុល្យរបស់អ្នក។ ("ការលេងតាមលក្ខខណ្ឌ")។
 10. ដូច្នេះអ្នកមិនអាចទាមទារឬទទួលបានរង្វាន់បង្វិលហ្រ្វីនៅកាស៊ីណូនេះបានទេ បើ​កន្លង​មកអ្នកបានទាមទារឬទទួលរង្វាន់បង្វិលហ្រ្វីពីកាស៊ីណូសមាជិកមួយទៀតរបស់ហ៊្រ្គុប និង​មិន​ទាន់បានចាក់ភ្នាល់រង្វាន់ទាំងនេះនិងប្រាក់តម្កល់​មុនដំបូងយ៉ាងតិច 100 ដង នៅ​កាស៊ីណូ​​​​សមាជិក​របស់​ហ៊្រ្គុបដែលផ្ដល់ជូនអ្នក​នូវ​រង្វាន់​បង្វិលហ្វ្រីនេះ។ បើគណនីយរបស់អ្នកនៅកាស៊ីណូនេះទទួលបានរង្វាន់បង្វិលហ្វ្រីដែលអ្នកមិនសមនឹងទទួលបាន (តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង, មិនត្រូវអនុវត្តដោយពុំសមហេតុផលឡើយ) កាស៊ីណូនឹងចាត់ជាមោឃៈ​នូវ​រង្វាន់​ Sign-Up និងប្រាក់ឈ្នះដែលអ្នកចាក់ឈ្នះបន្ទាប់ពីរង្វាន់បង្វិលហ៊្វ្រីត្រូវ​បាន​ដាក់ទៅ​ក្នុង​គណនី​ពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។
 11. ការចាក់ភ្នាល់លើហ្គេមទាំងអស់វាលែងតែ Sic Bo, Craps, Baccarat, Casino War & Red Dog នឹងចាត់ទុកថាបំពេញតាមការលេងតាមលក្ខខណ្ឌ ប៉ុន្តែភាគរយនៃរង្វាន់ Sign-Up ដែលអាចភ្នាល់លើហ្គេមមួយចំនួននឹងប្រែប្រួលដូចតទៅ*៖
  100% ស្លត់ទាំងអស់*(លើកលែងស្លត់ NetEnt & ជែកផតកំណើន), Keno & ហ្គេមឆ្នោតកោស (*Re-spin ហ្គេមស្លត់រាប់ 10%)
  50% NetEnt ហ្គេមស្លត់
  8% pokers លើតុទាំងអស់, roulettes ទាំងអស់, Pokers ថាមពល/វីដេអូទាំងអស់ (លើកលែង All Aces និង Jacks ឬ Better video pokers), blackjacks ទាំងអស់ (លើកលែង Classic Blackjack) និង Casino War
  2% Classic Blackjacks, All Aces វីដេអូ pokers, Jacks ទាំងអស់ឬ Better video pokers
  0% baccarats ទាំងអស់, craps ទាំងអស់, Red Dog, Sic Bo & ជែកផត់កំណើន
  ប្រាក់ភ្នាល់ដែលចាក់ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសរបស់ហ្គេម 0%
  ការលេងហ្គេមទាំងអស់ MPV (ការចាក់ច្រើនអ្នក) 0%
  បើលោកអ្នកលេងហ្គេមផ្សេង (0%) មុននឹងបំពេញតាមការ​លេងតាមរយៈលក្ខខណ្ឌ​ នោះ​អ្នកយល់ព្រមថាកាស៊ីណូមានសិទ្ធិចាត់ជាមោឃៈ​នូវប្រាក់​ឈ្នះណាដែលបាន​មកពី​ហ្គេម​ទាំង​នេះតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។
  ចំណាំ៖ ភាគរយបដិភាគនិងការលេងតាមលក្ខខណ្ឌអាចប្រែប្រួលតាមប៉្រូម៉ូសិននិង/ឬ​ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត។ ត្រង់ចំណុចនេះ ចំនួនភាគរយនិងការលេងតាមលក្ខខណ្ឌដែលដកស្រង់នៅក្នុង​ច្បាប់​និង​លក្ខខណ្ឌនានានៃប៉្រូម៉ូសិននឹងត្រូវអនុវត្ត។ ជានិច្ចកាល
  សូមអានច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប៉្រូម៉ូសិននីមួយៗ​ដើម្បី​ចៀសវាងការយល់ច្រលំណាមួយ។
  * សូមចំណាំថាប្រាក់ភ្នាល់ដែលចាក់ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសហ្គេមនឹងមិនចាត់ទុកជា​ការលេងតាមលក្ខខណ្ឌឡើយ។
  ** សូមចំណាំថាការលេងហ្គេមទាំងអស់នៅលើ MPV (ការលេងច្រើននាក់) នឹងមិនចាត់ទុក​ជា​ការលេងតាមលក្ខខណ្ឌឡើយ។
 12. បន្ទាប់ពីបំពេញតាមការលេងតាមលក្ខខណ្ឌសរុបស្ដីពីរង្វាន់ Sign-Up ដំបូងរបស់អ្នក អ្នកអាចដកប្រាក់របស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។
 13. រង្វាន់នេះផុតកំណត់នៅពេលដាក់ប្រាក់ចូល។ ការទាមទារណាមួយចំពោះរង្វាន់នេះបន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់ចូលត្រូវបានស្នើសុំ ទោះជារង់ចាំឬបង់ប្រាក់ក៏ដោយ នឹងចាត់ជារង្វាន់មោឃៈ។ នៅពេលអ្នកទទួលបានរង្វាន់ Sign-Up, គេតម្រូវឲ្យអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ​ចាក់​ភ្នាល់​ទាំង​អស់ គេនឹងកំណត់ឲ្យអ្នកដកប្រាក់អតិបរមា 6 ដងនៃចំនួនប្រាក់ដែល​ដាក់លើក​ដំបូង ហើយសមតុល្យដែលនៅសល់នឹងក្លាយជាមោឃៈ។ មាត្រានេះនឹងត្រូវអនុវត្តតាមឆន្ទានុសិទ្ធិនៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងកាស៊ីណូប៉ុណ្ណោះ។ ការឈ្នះកំណើនទាំងអស់មិនរាប់ចូលក្នុងមាត្រានេះឡើយ។
 14. បើការដកប្រាក់ធ្វើឡើងមុនគណនីប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកទទួលបានការបង្វិលហ្រ្វី ​នោះប្រាក់​រង្វាន់នឹងត្រូវចាត់ជាមោឃៈ។
 15. អ្នកនឹងមិនអាចដកប្រាក់ក្នុងចំនួនណាមួយពីគណនីរបស់អ្នកបានឡើយ លុះណាតែ​អ្នក​បាន​បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌភ្នាល់ឬក៏លេងតាមរយៈប្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងគណនីរង្វាន់​។ ប្រាក់ភ្នាល់ឈ្នះពីគណនីរង្វាន់ បន្ទាប់ពីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌភ្នាល់ ត្រូវចូលទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នកផ្ទាល់។
 16. បើអ្នកមិនត្រូវការរង្វាន់ Sign-Up ដែលកាស៊ីណូដាក់ចូលទៅក្នុងគណនី​របស់អ្នក​ទេ នោះអ្នក​អាចស្នើឲ្យគេដករង្វាន់នោះចេញពីគណនីវិញបាន ដោយសារតែមិន​មាន​ការ​លេងតាម (Play Through) កើតឡើងនៅលើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងឬក៏រង្វាន់ Sign-Up ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះដោយទាក់ទងផ្នែកគាំទ្រអតិថិជនតាមអ៊ីម៉ែលឬជជែកផ្ទាល់ បន្ទាប់មកគេនឹងដករង្វាន់ Sign-Up ចេញវិញ។ បើការលេងតាមណាមួយបានកើតឡើង នោះគេមិនអាចដករង្វាន់ Sign-Up នោះចេញពី​គណនីរបស់អ្នកឡើយ (តាមវិធីដកប្រាក់ ឬក៏ស្នើទៅបុគ្គលិកគាំទ្រ) រហូតទាល់តែ​ការលេង​តាមលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរង្វាន់ Sign-Up ត្រូវបានឆ្លើយតប។
 17. មុននឹងដំណើរការដកប្រាក់ គេនឹងពិនិត្យមើលការលេងរបស់អ្នក​ឡើងវិញក្រែងលោ​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី ឧទា.ការលេងស៊ីសងស្មើ ការភ្នាល់កម្រិតលម្អៀងសូន្យ ឬការចាក់ខ្សែ ដែល​ទាំងអស់នេះត្រូវចាត់ទុកថាមិនប្រក្រតីសម្រាប់គោល​បំណង​​ការ​ចាក់តាមលក្ខខណ្ឌយក​រង្វាន់ Sign-Up។ ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតស្ដីពីការចាក់មិនប្រក្រតីគឺមានលើសពីការចាក់ម្ដងដែលស្មើនឹងឬលើសពី 30% ឬច្រើនជាងនេះនៃតម្លៃរង្វាន់ដែលគេ​ដាក់ទៅក្នុង​គណនីរបស់​អ្នក រហូត​ទាល់តែពេលវេលាដូចជាលក្ខខណ្ឌភ្នាល់សម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមនោះ​ត្រូវបានឆ្លើយ​តប​។ ពេលខ្លះកាស៊ីណូរក្សាសិទ្ធិសម្រេចតាមឆន្ទានុសិទ្ធិដាច់ខាតរបស់ខ្លួនដែលសកម្មភាពទាំងនេះមាន”ការលេងមិនប្រក្រតី”សម្រាប់គោលបំណងការលេងតាមលក្ខខណ្ឌយកប្រាក់រង្វាន់ និងផ្អិបការដកប្រាក់ទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីការលេងមិនប្រក្រតីដើម្បីបំពេញតាមការលងតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីរង្វាន់។
 18. ការភ្នាល់អតិបរមាខណៈដែលរង្វាន់កំពុងចាក់ភ្នាល់យ៉ាងសកម្មតាមរយៈ គឺ €8 ក្នុង​មួយ​ក្ដារនិង 50c ក្នុងមួយខ្សែ។ ការខកខានមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនេះអាចនាំឲ្យមានការទុកជាមោឃៈនូវប្រាក់ឈ្នះណាមួយ។
 19. បើកាស៊ីណូជឿថាអ្នករំលោភឬប៉ុនប៉ងរំលោភគោលការណ៍រង្វាន់ ឬប៉្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ឬ​ក៏អ្នក​ទំនងជាបានចំណេញពីការរំលោភនេះ ឬមិនស្មោះត្រង់​ចំពោះ​គោល​ការណ៍​ល្បែង​ដែល​អនុម័តដោយពួកយើងទេ កាស៊ីណូហ្រ្គុបអាចបដិសេធ ផ្ទឹបទុក ឬ​ដក​​ប្រាក់រង្វាន់​ឬ​ប៉្រូម៉ូសិន​ពីអ្នកវិញតាមឆន្ទានុសិទ្ធិដាច់ខាតរបស់ខ្លួន ឬលុបចោលគោល​ការណ៍ណាមួយជា​បណ្ដោះអា​សន្ន​ឬអចិន្រ្តៃយ៍ ឬមិនឲ្យអ្នកចូលប្រើសេរាកម្មនិង/ឬបិទ​គណនី​របស់អ្នក។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ កាស៊ីណូនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់អ្នកវិញដែលអាច​ស្ថិត​នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកក្រៅពីចំនួនប្រាក់តម្កល់ដើមរបស់អ្នកឡើយ។
 20. បើនៅតែមិនប្រើរង្វាន់ Sign-Up នៅក្នុងសមតុល្យរង្វាន់របស់អ្នក​ក្នុងរយៈ​ពេល​ពីរ (2) ខែឬ​យូរជាងនេះចាប់ពីពេលបានស្នើសុំរង្វាន់ នោះរង្វាន់ Sign-Up នឹង​ត្រូវចាត់​ទុកជា​មោឃៈ​។
 21. ច្បាប់និងលក្ខខន្តិកៈរបស់កាស៊ីណូអនុវត្តចំពោះប៉្រូម៉ូសិននេះ។ ប្រសិនបើមានទំនាស់រវាងច្បាប់និងលក្ខខន្តិកៈប៉្រូម៉ូសិនជាក់លាក់ទាំងនេះជាមួយច្បាប់និងលក្ខខន្តិកៈនានារបស់កាស៊ីណូ នោះច្បាប់និងលក្ខខន្តិកៈ​ប៉្រូម៉ូសិនជាក់លាក់​នឹងយក​មក​អនុវត្ត ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់និងលក្ខខន្តិកៈមានទំនាស់គ្នាប៉ុណ្ណោះ។
 22. បើមានទំនាស់ណាមួយ ការសម្រេចរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងកាស៊ីណូនឹងត្រូវចាត់ទុកថាពេញ​លេញ​​និងចុងក្រោយ។ គេនឹងមិនបញ្ចូលការឆ្លើយឆងនៅក្នុងចំណុចនេះឡើយ។
 23. គណៈគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូរក្សាសិទ្ធិបញ្ចប់ឬកែប្រែប្រ៉ូម៉ូសិននេះនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងឡើយ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 2020/06/22