កម្មវិធីស្មោះស្ម័គ្ររបស់ JackpotCity Casino

កម្មវិធីរង្វាន់ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ JackpotCity ផ្ដល់ជូននូវកម្រិតផ្សេងៗ, ដោយកម្រិតនីមួយៗផ្ដល់ជូនអ្នកលេងនូវឱកាសបង្កើនលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនពិសេស។ នៅរាល់ពេលចាក់ភ្នាល់នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូ អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុ – ពិន្ទុទាំងនេះអាចប្ដូរយករង្វាន់បាន, ជាចំនួនកើនកំណត់ជាមុន, សម្រាប់ក្រេឌីតរង្វាន់បន្ថែម។ សូមកត់សម្គាល់ថាការចាក់ភ្នាល់លើហ្គេមមួយចំនួនអាចទទួលបានពិន្ទុថែមជាងការភ្នាល់លើហ្គេមដទៃទៀត។ អ្នកលេងថ្មីទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅលើកម្រិតសំរិទ្ធិ៍ នឹងទទួលបានពិន្ទុស្មោះស្ម័គ្រចំនួន 2500 ពិន្ទុ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅពេលគណនីថ្មីមួយបានបង្កើតឡើងជាមួយ JackpotCity។ ការចាក់ភ្នាល់និងការទទួលបានពិន្ទុនឹងមើលឃើញអ្នកលេងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កម្រិតផ្សេងៗដែលរួមមានកម្រិតប្រាក់ មាស ផ្លាទីន ពេជ្រ និងចុងក្រោយគឺ Privé។

អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរង្វាន់ស្មោះស្ម័គ្រ

កម្មវិធីរង្វាន់ស្មោះស្ម័គ្ររបស់កាស៊ីណូ JackpotCity អាចចូលរួមបានដោយសេរី ហើយអ្នកលេងអាចទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមតាមរយៈកម្រិតស្មោះស្ម័គ្រផ្សេងៗដែលមានផ្ដល់ជូន។ នេះជារបៀបដែលវាដំណើរការ៖

  • ទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់អ្នកចាក់ភ្នាល់ជាប្រាក់នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូ
  • ពិន្ទុអាចប្ដូរបាន, ជាចំនួនកើនកំណត់ជាមុន
  • ក្រេឌីតរង្វាន់បន្ថែមនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់ពិន្ទូប្ដូរ
  • ក្រេឌីតរង្វាន់បន្ថែមនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងសមតុល្យរបស់អ្នកលេង
  • អ្នកលេងអាចប្រើក្រេឌីតរង្វាន់បន្ថែមដើម្បីលេងបន្ត

នៅពេលគណនីថ្មីបានបង្កើតឡើងនៅឯកាស៊ីណូ JackpotCity, ពិន្ទុស្មោះស្ម័គ្រចំនួន 2500 នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងដើម្បីចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេម។ កម្រិតនៃភាពស្មោះស្ម័គ្ររួមមានសំរិទ្ធិ៍ ប្រាក់ មាស ផ្លាទីន ពេជ្រ និង Privé។

Triangle Light