Back To Top
Triangle Black

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES CITYVIEWS

Poslední revize: 1. 07. 2022

ÚVOD

Skupina společností Cityviews která zahrnuje všechny níže uvedené subjekty v sekci „Skupina“, včetně jejích přidružených společností (souhrnně nazývány „Cityviews“), nabízí služby on-line hazardních her, například Spin Palace, Ruby Fortune, Mummys Gold, Cabaret Club, Jackpot City, Riverbelle, Lucky Nugget, Spin Casino, Gaming Club a Spinsports, a to jak prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací, tak dalších on-line platforem (souhrnně nazývány „Služby“).

Skupina Cityviews učinila závazek chránit soukromí svých uživatelů (dále jen „uživatel/é“, „vy“ nebo „vás“). Za tímto účelem ustanovila tyto zásady ochrany osobních údajů, které popisují způsob ochrany osobních údajů, včetně postupů pro shromažďování, používání, zveřejňování a ochranu vašich osobních údajů, stejně jako vaše práva týkající se vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o následujících tématech:

 • SKUPINA
 • JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
 • NEZLETILÉ OSOBY
 • JAK VYUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE?
 • MARKETING
 • S KÝM TYTO ÚDAJE SDÍLÍME?
 • MEZINÁRODNÍ PŘEVOD ÚDAJŮ
 • TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN KE SLEDOVÁNÍ
 • SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
 • UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • VAŠE PRÁVA
 • JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ
 • ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • JAK NÁS KONTAKTOVAT

Doporučujeme vám přečíst si pozorně zásady ochrany osobních údajů a využít je k učinění informovaných rozhodnutí. Návštěvou webových stránek skupiny Cityviews, využíváním mobilních aplikací či jiných online služeb, nebo vytvořením účtu prostřednictvím našich služeb tímto souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy (nebo komentáře) týkající se vašich údajů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
FORMULÁŘ

SKUPINA

Skupina Cityviews zahrnuje následující společnosti:

 • V případě kanadských hráčů: Baytree Interactive Limited (69691), společnost registrovaná v Guernsey se sídlem na adrese Ground Floor, Kingsway House, Havilland Street, St Peter Port, Guernsey s oprávněním a licencí od Kahnawake Gaming Commission, licenční číslo: 00873;
 • Pro hráče z jiných částí světa, Bayton Ltd (C41970) a Digimedia (C45651).
  • Bayton je maltská společnost registrovaná na adrese 9, Empire Stadium Street, GZIRA GZR 1300 s autorizací a licencí od Malta Gaming Authority(Maltský úřad pro hazardní hry). Číslo licence MGA/B2C/145/2007;
  • Digimedia je maltská společnost registrovaná na adrese 9, Empire Stadium Street, GZIRA GZR 1300 s autorizací a licencí od Malta Gaming Authority(Maltský úřad pro hazardní hry). Číslo licence MGA/B2C/167/2008;
 • Které vlastní a provozují kasino a webové stránky s pokerovou místností a společnosti skupiny.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Od našich uživatelů shromažďujeme dva typy údajů:

 • Osobní údaje

  Prvním typem údajů jsou údajů, jenž identifikují nebo mohou v přiměřené míře identifikovat jednotlivce s vynaložením náležitého úsilí („osobní údaje“). Shromažďované osobní údaje mohou být následující povahy:

  • Registrační údaje: Po založení účtu a registraci k využívání služeb budete požádáni o poskytnutí konkrétních údajů o své osobě, například jméno a příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, údaje o narození, fyzická adresa, číslo dokladu totožnosti, telefonní číslo, zaměstnání atd.
  • Doklad totožnosti vydaný vládou : V konkrétních případech budete požádáni o poskytnutí kopie dokladu totožnosti vydaného vládou za účelem identifikace ověřovacího procesu. Mějte prosím na paměti, že tato informace je povinná pro zajištění konkrétních částí našich služeb.
  • Platební údaje: Abyste mohli využít všech funkcí našich služeb (např. uzavírání sázek, provádění nákupů, účast na turnajích atd.), budete požádáni o platební údaje, jako například číslo kreditní karty a podrobnosti o bankovním účtu.
  • Dobrovolné údaje: Shromažďujeme rovněž údaje, které nám poskytujete dobrovolně – platí to například v případech, kdy odpovíte na naše sdělení, pro e-mailovou komunikaci, nebo pokud sdílíte další informace o své osobě prostřednictvím používání našich služeb, kupříkladu v chatu nebo ve hrách.
  • Údaje o zařízeních: Shromažďujeme konkrétní typ informací o připojení a informace týkající se vašeho zařízení a softwaru nebo hardwaru, který může identifikovat vaše zařízení, například: unikátní identifikátory zařízení (mezi jinými UDID, IMEI, MAC adresa), identifikace prohlížeče, IP adresy a informace o geografickém umístění.
  • Telefonní hovory:Zaznamenáváme nebo monitorujeme telefonní hovory pro zákaznickou podporu a/nebo pro bezpečností účely.
  • Sociální sítě: Pokud se zaregistrujete prostřednictvím svého účtu na sociální síti (například přes účet na Facebooku) za účelem využívání našich služeb nebo propojení svého herního účtu s účtem na sociální síti, získáme přístup k základním údajům z vašeho účtu na sociální síti, jako je například vaše jméno, datum narození, profilová fotka a seznam přátel, stejně jako k údajům, které na svém účtu označíte jako veřejně dostupné.
  • Kromě toho můžete při využívání našich služeb prostřednictvím svého účtu na sociální síti „Pozvat přátele“ k používání našich služeb. Pokud tento jednotlivec přijme vaši pozvánku, můžeme od něj/ní získat osobní údaje, jako je například: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození. Osobní údaje použijeme v souladu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu a budeme je sdílet pouze se třetími stranami, jak je vysvětleno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
  • Údaje, které shromažďujeme od třetích stran: Shromažďujeme osobní údaje od poskytovatelů služeb třetích stran, například údaje o vaší úvěrové historii od úvěrových agentur a další finanční údaje, které se vztahují k zajištění našich služeb, stejně jako údaje shromažďované za účelem ověření vaší identity a prevenci podvodné či nelegální činnosti.

 • Neosobní údaje

  Druhým typem údajů jsou neidentifikované nebo neidentifikovatelné údaje týkající se uživatele/uživatelů, jež mohou být zpřístupněny nebo shromážděny prostřednictvím používání služeb ze strany uživatele/uživatelů („neosobní údaje“).

  Shromažďované neosobní údaje sestávají z technických údajů a souhrnných údajů o využívání, a mohou mimo jiné obsahovat následující informace o uživateli/uživatelích: operační systém, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky, jazyk prohlížeče a klávesnice, „clickstream“ a aktivity v rámci služeb, čas strávený uživatelem/uživateli při využívání našich služeb, související časové značky atd.

  Abychom zabránili jakýmkoli pochybnostem, budou veškeré neosobní údaje související nebo propojené s jakýmikoli osobními údaji považovány po dobu trvání tohoto spojení za osobní informace.

  Typy neosobních údajů, které od vás nebo o vás shromažďujeme:

  • Technické údaje: Za účelem zlepšení funkčnosti našich služeb a zjednodušení používání stránek uživatelem/uživateli, shromažďujeme technické údaje přenášené vaším zařízením, včetně konkrétních údajů o softwaru a hardwaru (například typ prohlížeče a operační systém vašeho zařízení, jazykové preference, doba přístupu a jméno domény webových stránek, z nichž přistupujete k našim službám atd.).
  • Herní údaje: Zaznamenáváme také herní údaje, mimo jiné vaše vklady, sázky, herní dobu a nejvyšší dosažené skóre. Tyto údaje můžeme rovněž sdílet nebo zveřejnit prostřednictvím jakékoli z našich platforem.
  • Údaje o zařízeních a připojení: Pokud jste do svého zařízení stáhli náš software, můžeme shromažďovat údaje z konkrétního zařízení, které používáte, a to za účelem bezpečnosti a odhalení a prevenci podvodného chování. Můžeme například shromažďovat údaje související s dalším softwarem, který je spuštěn zároveň s naším softwarem, abychom odhalili, zda používáte software související s podvodnou činností (kupříkladu internetový bot, malware atd.), nebo abychom se ujistili, zda používáte připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) nebo proxy serveru.
  • Analytické údaje: Shromažďujeme údaje o využívání našich služeb, například míru využívání aplikací, záznamy o přihlášení, uživatelskou aktivitu (mimo jiné počet zobrazení stránek, čas strávený na konkrétních stránkách, online prohlížení stránek, kliknutí, akce atd.), časové záznamy, upozornění atd. Tyto údaje jsou shromažďovány kromě jiného za účelem odhalování a odstraňování problémů a chyb, stejně jako pro výzkumné a analytické účely o vašem využívání služeb.
  • Anonymní údaje: Můžeme přistoupit ke zanonymnění nebo de-identifikaci údajů shromážděných prostřednictvím služeb nebo pomocí jiných prostředků, aby nemohly tyto údaje samy o sobě identifikovat vaši osobu. Naše použití nebo vyzrazení takto nashromážděných nebo de-identifikovaných údajů není předmětem jakýchkoli omezení v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a tyto údaje můžeme předat dále bez omezení a za jakýmkoli účelem, jako například pro reklamní nebo marketingové účely.

NEZLETILÉ OSOBY

Služby nejsou navrženy nebo určeny osobám mladším 18 let nebo nezletilým osobám podle příslušné jurisdikce, cokoli je vyšší (dále jen „nezletilost“). Pokud jste nezletilí, neměli byste stahovat nebo využívat naše služby, ani nám poskytovat jakékoli osobní údaje.

Vyhrazujeme si právo přístupu a ověření jakýchkoli osobních informací shromážděných od vaší osoby. Pokud zjistíme, že s námi sdílel informace nezletilý uživatel, můžete tyto informace vymazat. Máte-li jakékoli podezření, že s námi sdílela informace nezletilá osoba, neváhejte nás kontaktovat.

JAK VYUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje využíváme pro níže uvedené účely:

 • Pro nastavení, správu a aktualizaci vašeho účtu;
 • K poskytnutí a provozování služeb (například sázení a zpracování plateb);
 • Pro vzájemnou komunikaci a informování o nejnovějších aktualizacích našich služeb a speciálních nabídkách;
 • K nabízení našich služeb (více informací v části „Marketing“), stejně jako k odesílání reklamních sdělení, včetně behaviorální reklamy;
 • K provádění analýzy, pro statistické a výzkumné účely a k vylepšení a přizpůsobení služeb vašim potřebám a zájmům (například sestavováním souhrnných zpráv o využívání konkrétních funkcí našich služeb);
 • Pro účely řízení vztahů se zákazníky, k podpoře a odhalování a odstraňování problému s našimi službami, a za účelem odpovídání na vaše dotazy;
 • K dalšímu vývoji, přizpůsobení a zlepšení služeb na základě běžných preferencí a využívání služeb uživateli;
 • K poskytnutí zodpovědného herního prostředí;
 • Ke vzájemné komunikaci a zpracování vašich požadavků na uplatnění vašich uživatelských práv;
 • K identifikaci a ověření vašeho přístupu ke konkrétním funkcím služeb;
 • K odhalení a prevenci podvodné a nelegální činnosti nebo jakéhokoli jiného typu aktivity, která by mohla ohrozit či negativně ovlivnit integritu našich služeb, včetně identifikace rizik souvisejících s vaší aktivitou při využívání našich služeb;
 • >K vyšetřování porušení našich zásad a uživatelské dohody, stejně jako k zajištění dodržování našich zásad a uživatelské dohody;
 • K vyšetřování a řešení sporů souvisejících s vaším využíváním našich služeb; a
 • K dodržování zákonů nebo předpisů (patří mezi ně například zásady Poznej svého zákazníka ( „KYC“) a zákon proti praní špinavých peněz), nebo dalších požadavků vládních úřadů, nebo k vyhovění předvolání či vyhovění podobnému právnímu procesu, nebo k reakci na požadavek místní vlády.

MARKETING

Skupina využije vaše osobní údaje, jako například vaše jméno, adresu bydliště, telefonní číslo atd., ať už z vlastní iniciativy nebo prostřednictvím subdodavatelů třetích stran, pro účely poskytnutí propagačních materiálů týkajících se našich služeb, stejně jako produktů, služeb, webových stránek a aplikací vztahujících se na: (i) ostatní společnosti v rámci skupiny; (ii) privátní značky; nebo (iii) obchodní partnery skupiny a přidružené pobočky (souhrnně „marketingoví partneři“), které by vás na základě našeho uvážení mohly zajímat.

Můžeme rovněž sdílet a předat vaše osobní údaje našim marketingovým partnerům, abychom vám poskytli různé marketingové nabídky, které by vás na základě našeho uvážení, nebo na základě uvážení našich marketingových partnerů, mohly zajímat. Naši marketingoví partneři mohou tyto osobní údaje využít za účelem různých marketingových technik, jako je například přímý marketing, poštovní sdělení nebo SMS zprávy, a pro účely telemarketingu.

Své preference ohledně marketingu si můžete kdykoli upravit prostřednictvím zákaznických služeb (kde je k dispozici). Pokud se k využívání našich služeb rozhodnete stáhnout software, může být na vaše zařízení také stáhnut notifikační software. Tento software nám umožňuje odesílat vám upozornění o našich službách přímo na vaše zařízení – můžeme vás například informovat o nových funkcích, aktualizacích, komunikačních službách, nabídkách a promo akcích.

Stažením tohoto softwaru souhlasíte s odesíláním upozornění. Pokud si nepřejete dostávat upozornění, musíte manuálně odinstalovat notifikační software ze svého zařízení (například kliknutím na odkaz „Co je to“ v přijatém upozorněním a následováním postupu pro „odstranění“, nebo následováním příslušných instrukcí k odinstalaci v „Nastavení“ a „Notifikačním centru“ na vašem zařízení).

Své rozhodnutí přijímat marketingové nabídky od nás nebo našich obchodních partnerů či přidružených marketingových společností můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím živého chatu. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte ze zasílání marketingových sdělení, můžeme vám nadále posílat důležitá upozornění a aktualizace ohledně našich služeb.

S KÝM TYTO ÚDAJE SDÍLÍME?

Vaše osobní údaje nepronajímáme, neprodáváme ani nesdílíme se třetími stranami („příjemci“), kromě výjimek popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou sdíleny se třetími stranami pouze v rozsahu nezbytném pro konkrétní účely, jak jsou stanoveny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Mezi příjemce, s nimiž sdílíme osobní údaje patří:

 • Privátní značky, včetně náhradních poskytovatelů služeb, s nimiž mohou privátní značky spolupracovat (je-li to vhodné);
 • Společnosti v rámci skupiny a ostatních přidružených společností;
 • Subdodavatelé a poskytovatelé služeb třetích stran, stejně jako jejich subdodavatelé, mezi než mohou například patřit (nikoli však výhradně pouze) společnosti provozující cloudové služby, marketingoví partneři, služby ověření identity a prevence podvodů a ostatní ověřovatelé údajů;
 • Agentury podávající informace o úvěrové spolehlivosti;
 • Poskytovatelé platebních služeb, zpracovatelé plateb a banky;
 • Jakákoli třetí strana poskytující služby ve vztahu k provozování nebo propagaci související s místní značkou nebo privátními značkami (je-li to vhodné);
 • Jakákoli třetí strana organizující offline událost nebo turnaje v zastoupení nebo ve spolupráci s jakoukoli společností skupiny;
 • Hotely a letecké společnosti (například v kontextu offline událostí a promo akcí);
 • Auditoři, dodavatelé nebo konzultanti veškerých obchodních procesů skupiny;
 • Jakákoli třetí strana, jež vyšetřuje, odhalí nebo zabrání podvodné či nelegální činnosti (například vládní úřady, policie, banky a ostatní vyšetřovací organizace);
 • Certifikační autority, vládní a regulační orgány v souladu s příslušnými zákony a předpisy; a
 • Potenciální zákazníci nebo investoři jakékoli společnosti v rámci skupiny nebo privátních značek (je-li to vhodné), nebo v případě firemní transakce (například prodej podstatné části společnosti, sloučení, reorganizace, bankrotu, konsolidace nebo prodeje aktiv či převodu činnosti) ve vztahu k jakékoli společnosti v rámci skupiny (v takovém případě převezme kupující společnost nebo nabyvatel práva a povinnosti popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů).

Kromě důvodů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme osobní údaje s příjemci z jakéhokoli z následujících důvodů:

 • Uchovávání těchto údajů v našem zastoupení, například prostřednictvím poskytovatelů cloudových služeb;
 • Zpracování těchto údajů za účelem posílení naší obchodní činnosti (například ke zpracování plateb a vašich vkladů; ověření přístupu; prověřování naší činnosti; odhalení a prevenci podvodné nebo nelegální činnosti; atd.);
 • Provádění výzkumu, technické diagnózy nebo analýzy;
 • Sdělování cílené reklamy, stejně jako propagačních a informačních materiálů v souvislosti s našimi zásadami marketingu (viz „Marketing“ výše); a
 • Kdykoli s dobrým úmyslem věříme, že je nezbytné přistoupit ke zveřejnění osobních údajů k ochraně našich práv nebo právních nároků, prosazení našich zásad (včetně uživatelské dohody a zásad ochrany osobních údajů), zajištění vašeho bezpečí nebo bezpečí ostatních, stejně jako za účelem vyšetřování nebo prevenci podvodu, z bezpečnostních důvodů nebo při řešení jakéhokoli dalšího souvisejícího technického problému.
 • Uchovávání těchto údajů v našem zastoupení, například prostřednictvím poskytovatelů cloudových služeb;
 • Zpracování těchto údajů za účelem posílení naší obchodní činnosti (například ke zpracování plateb a vašich vkladů; ověření přístupu; prověřování naší činnosti; odhalení a prevenci podvodné nebo nelegální činnosti; atd.);
 • Provádění výzkumu, technické diagnózy nebo analýzy;
 • Sdělování cílené reklamy, stejně jako propagačních a informačních materiálů v souvislosti s našimi zásadami marketingu (viz „Marketing“ výše); a
 • Kdykoli s dobrým úmyslem věříme, že je nezbytné přistoupit ke zveřejnění osobních údajů k ochraně našich práv nebo právních nároků, prosazení našich zásad (včetně uživatelské dohody a zásad ochrany osobních údajů), zajištění vašeho bezpečí nebo bezpečí ostatních, stejně jako za účelem vyšetřování nebo prevenci podvodu, z bezpečnostních důvodů nebo při řešení jakéhokoli dalšího souvisejícího technického problému.

PŘEVOD ÚDAJŮ

Vzhledem k naší celosvětové působnosti může být nezbytné převést vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii. Ochrana údajů a ostatní zákony těchto zemí nemusejí být tak přísné jako zákony Evropské unie.

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje chráněny v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, dále prostřednictvím smluvních podmínek (například použitím smluvních klauzulí schválených odpovídajícími úřady pro převod osobních údajů), nebo jinými způsoby (například zajištěním, že daná jurisdikce ukládá adekvátní záruky pro ochranu osobních údajů).

Pokud se domníváte, že došlo k narušení vašeho soukromí v rozporu s našimi zásadami nebo pokud se jakákoliv osoba pokusila zneužít naše služby či jednala nevhodným způsobem, kontaktujte nás přímo prostřednictvím živého chatu.

TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN KE SLEDOVÁNÍ

Pokud navštívíte nebo využijete našich služeb (například navštívíte-li naše webové stránky), používáme (a pověřujeme k používání třetí strany) webové signály, soubory cookies, sledovací pixely, skripty, tagy a ostatní technologie (souhrnně „sledovací technologie“).

Sledovací technologie nám umožňují automaticky shromažďovat informace o vás a vašem online chování, stejně jako informace o vašem zařízení (například počítači nebo mobilním zařízení), za účelem zlepšení navigace našimi službami, zvýšení výkonu našich služeb a přizpůsobení vašich zkušeností s našimi službami. Takto získané informace rovněž využíváme ke shromažďování statistik ohledně využívání našich služeb, k provádění analýz, nabízení obsahu přizpůsobeného na míru vašim zájmům a k poskytování služeb našim uživatelům, inzerentům, vydavatelům, zákazníkům a partnerům.

Umožňujeme rovněž třetím stranám, aby o vás shromažďovaly údaje prostřednictvím sledovacích technologií. Více informací naleznete v sekci Zásady používání cookies.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Při využívání našich služeb se můžete setkat s odkazy na webové stránky, služby nebo aplikace třetích stran. Mějte prosím na paměti, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jakékoli webové stránky třetích stran, služby nebo aplikace, a to i v případě, že jsou dostupné, stahovatelné nebo jiným způsobem distribuované prostřednictvím našich služeb.

Uvažte prosím, že tyto webové stránky, služby nebo aplikace třetích stran fungují nezávisle na skupině. Nepřebíráme žádnou odpovědnost nebo jakýkoli závazek týkající se záležitostí soukromí nebo jakýchkoli jiných právních záležitostí s ohledem na tyto webové stránky a/nebo služby třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si pozorně zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky webových stránek a/nebo služeb třetích stran, protože při interakci s těmito třetími stranami platí jejich zásady, ne naše.

Před poskytnutím osobních údajů těmto třetím stranám byste si měli vždy pozorně přečíst jejich příslušné zásady.

Vědomě a dobrovolně přebíráte veškerá rizika používání webových stránek, služeb a aplikací třetích stran. Souhlasíte, že se zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s těmito stránkami třetích stran a jejich používání vaší osobou.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste si prostřednictvím našich služeb registrovali účet, skupina bude po dobu platnosti vašeho účtu uchovávat vaše osobní údaje. Kromě toho skupina uchová vaše osobní údaje po delší dobu, která bude nezbytně nutná k tomu, aby skupina vyhověla právním závazkům podle platných zákonů a předpisů, jako jsou například platné předpisy o hazardních hrách, zásady Poznej svého zákazníka a zákon proti praní špinavých peněz.

Kromě toho skupina uchová vaše osobní údaje po delší dobu, pokud je uchovávání těchto údajů nezbytné pro oprávněné zájmy skupiny, jako je například prevence podvodů a uchovávání záznamů.

Pokud chcete z jakéhokoli důvodu vymazat své osobní údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] a my podnikneme potřebné kroky k vyřízení vaší žádosti.

VAŠE PRÁVA

Kdykoli nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu a požadovat:

 1. Zpřístupnění nebo vymazání veškerých osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě
 2. Změnu nebo aktualizaci veškerých údajů vztahujících se k vaší osobě (pokud například věříte, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, můžete požádat o jejich nápravu nebo vymazání). Můžete rovněž požádat o opravu chyb souvisejících s vašimi osobními údaji (kromě případů, kdy je nutné uchovávat údaje v jejich původním formátu podle platných zákonů a předpisů);
 3. Omezení nebo pozastavení jakéhokoli dalšího využívání vašich osobních údajů;
 4. Poskytnutí vašich dobrovolných osobních údajů ve strojově čitelném formátu.

Mějte prosím na paměti, že tato práva nejsou absolutní a žádosti podléhají platným zákonným požadavkům, včetně předpisů o hazardních hrách a dalším právním a etickým prohlášením nebo nařízením o zadržování dokumentů.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Dbáme zvýšené pozornosti při implementaci a zachování bezpečnosti našich služeb a vašich údajů. Zavedli jsme odpovídající fyzické a technologické záruky k prevenci neautorizovaného přístupu, zachování bezpečnosti dat a správnému nakládání s údaji, které shromažďujeme online. Tyto záruky se liší v závislosti na citlivosti shromažďovaných a ukládaných údajů.

K zajištění bezpečnosti údajů našich uživatelů využíváme standardní následující postupy a procesy ověřování:

 • Zabezpečení topologie sítě, včetně předcházení nežádoucích vniknutí a firewallů;
 • Šifrovaná komunikace;
 • Autorizace a řízení přístupu;
 • Externí a interní revizní testy; atd.

Navzdory zavedení přiměřených kroků k ochraně údajů nemůžeme nést odpovědnost za činy těch, kdož získají neautorizovaný přístup nebo zneužijí naše služby a neručíme výslovně, mlčky nebo jiným způsobem za to, že takovému přístupu zabráníme.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Na podstatnou změnu těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich služeb vás předem upozorníme a/nebo vám zašleme e-mail týkající se těchto změn na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Případné podstatné změny začnou platit sedm (7) dní od odeslání upozornění jakoukoli z výše uvedených metod. V opačném případě platí všechny změny těchto zásad ochrany osobních údajů k datu, které je uvedeno v kolonce „Datum poslední změny“, a využíváním našich služeb po datu poslední změny se rozumí, že i nadále přijímáte a souhlasíte se zněních zásad.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoliv dotazů o službách nebo informacích, které o vás shromažďujeme a způsobech, jakým informace používáme, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím chatu nebo formuláře na stránce Kontaktujte nás.

Váš dotaz zodpovíme co nejdříve. Neváhejte nás kontaktovat kdykoli. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na příslušný řídící orgán pro ochranu osobních údajů.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES CITYVIEWS

Datum revize: 17. 1. 2022

Úvod

Pokud navštívíte nebo využijete naše služby (například webové stránky nebo aplikace provozované námi, nebo pokud využijete náš obsah), použijeme (a pověřujeme k používání třetí strany) webové signály, soubory cookies, sledovací pixely, skripty, tagy, API a další sledovací technologie (souhrnně „sledovací technologie“).

Sledovací technologie nám umožňují automaticky shromažďovat informace o vás a vašem online chování, stejně jako informace o vašem zařízení (například počítači nebo mobilním zařízení), za účelem zlepšení navigace našimi službami, zvýšení výkonu našich služeb a přizpůsobení vašich zkušeností s našimi službami. Takto získané informace rovněž využíváme ke shromažďování statistik ohledně využívání našich služeb, k provádění analýz, nabízení obsahu přizpůsobeného na míru vašim zájmům a k poskytování služeb našim uživatelům, inzerentům, vydavatelům, zákazníkům a partnerům.

Umožňujeme rovněž třetím stranám, aby o vás shromažďovali informace prostřednictvím sledovacích technologií.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory (obsahující písmena a číslice), které ukládá webový server do vašeho počítače či mobilního zařízení v momentě, kdy navštívíte webovou stránku. Cookies pomáhají zpřístupnit naše služby pro uživatele, například tím, že uloží vaše jazykové preference a nastavení. Více informací o cookies naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Cookies jsou obecně používány k zefektivnění prohlížení webových stránek. Cookies vám umožňují snadnější navigaci mezi jednotlivými stránkami. Cookies si pamatují vaše preference a usnadňují a zefektivňují interakci mezi vámi a službami. Cookies nám rovněž pomáhají zajistit relevantnost zobrazované reklamy.

Ukládání sledovacích technologií

Pokud navštívíte nebo využijete naše služby (například když navštívíte naše webové stránky), ukládáme sledovací technologie – tyto jsou nazývány „sledovací technologie první strany“. Kromě toho jsou sledovací technologie ukládány dalšími třetími stranami (například našimi poskytovateli analytických služeb, obchodními partnery a inzerenty), které provozují obsah v rámci našich služeb – tyto jsou nazývány „sledovací technologie třetí strany“.

Oba uvedené typy sledovacích technologií mohou být ukládány buď během jednotlivého časového období, po které využíváte našich služeb, nebo při opakovaných návštěvách našich služeb.

Jaké typy sledovacích technologií používáme?

Existují čtyři hlavní typy sledovacích technologií:

 • Zcela nezbytné sledovací technologie –
  Tyto sledovací technologie jsou nezbytné pro vaše přihlášení, navigaci na stránkách a využívání funkcí našich služeb, nebo k poskytnutí vámi vyžádané služby (například vašeho uživatelského jména). K používání těchto sledovacích technologií nepotřebujeme váš souhlas. Tyto sledovací technologie lze použít z bezpečnostních a integritních důvodů – například k odhalení porušování našich zásad a podpoře bezpečnostních funkcí.
 • Technologie ke sledování funkčnosti –
  Tyto sledovací technologie umožňují našim službám zapamatovat si vaše volby (například váš jazyk) a poskytují vylepšené a personalizované funkce. Tyto sledovací technologie jsou například používány pro ověřování (k zapamatování, že jste přihlášeni) a podpoře dalších funkcí našich služeb.
 • Technologie ke sledování výkonu –
  Tyto sledovací technologie shromažďují údaje o vaší online aktivitě (například délku vaší návštěvy na našich službách), včetně behaviorálních dat a měření míry angažovanosti. Tyto sledovací technologie jsou využívány pro analýzu, výzkum a vykonávání statistik (na základě shromážděných informací).
 • Marketingové nebo reklamní sledovací technologie –
  Tyto sledovací technologie se používají k poskytování personalizovaných nabídek a reklam na základě vašich odvozených zájmů a také k provádění e-mailových marketingových kampaní. Stejně tak mohou být použity k omezení počtu zobrazení dané reklamy a pomáhají měřit efektivnost reklamních kampaní. Obvykle je umísťují naši inzerenti (například reklamní sítě) a tyto sledovací technologie jim poskytují informace o lidech, kteří s reklamami interagují, navštěvují jejich webové stránky nebo používají jejich aplikaci. Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka Facebooku „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“. Tyto funkce jsou buď hostovány třetí stranou, nebo přímo prostřednictvím našich služeb. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti poskytující tyto funkce.
Sledovací technologie Typ Účel
Analytické cookies Sledovací technologie první strany Technologie ke sledování výkonu

Tyto sledovací technologie jsou používány ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem v rámci našich služeb, pro určování důležitých informací (například referenční URL) atd. Tyto informace využíváme ke zpracování reportů, výpočtu příjmů splatných skupině, ke zlepšení služeb a k nabízení personalizovaných produktů a obsahu.
Ostatní cookies Sledovací technologie první a třetí strany Zcela nezbytné sledovací technologie

tyto neuváděné cookies mohou být používány u interních částí služeb k zajištění přizpůsobitelnosti a zjednodušení používání stránek zákazníkem tím, že si zapamatují vaše volby a přihlašovací údaje.

Správa nastavení cookies

Upozorňujeme, že nerozpoznáváme ani nereagujeme na automatické signály prohlížeče týkající se sledovacích technologií, včetně požadavků „Nesledovat“. Přesto existuje množství způsobů, jak spravovat a kontrolovat své nastavení cookies. Pamatujte, že smazáním nebo zablokováním cookies nemusí některé funkce služeb fungovat správně nebo stejně efektivně. Pokud chcete své preference kdykoliv aktualizovat, klikněte zde.

 • Vypnutí cookies ve webovém prohlížeči
  Většina webových prohlížečů nabízí obecné informace o cookies, dovolí vám zobrazit cookies ukládané na vašem počítači, umožní vám smazat část nebo všechny cookies a umožní vám blokovat nebo povolit cookies pro všechny webové stránky nebo pro vybrané webové stránky. Cookies třetích stran můžete rovněž vypnout samostatně. Mějte prosím na paměti, že nastavení nabízené prohlížečem nebo zařízením se často nevztahuje na konkrétní prohlížeč nebo zařízení.
 • Informace o cookies lze obvykle nalézt v „Nápovědě“ webového prohlížeče. Níže jsou uvedeny odkazy na nejpoužívanější webové prohlížeče:
 • Vypnutí cookies třetích stran
  Konkrétní cílené/reklamní cookies třetích stran můžete vypnout navštívením následujícího odkazu: Network Advertising Initiative.