Zachraň svět

Online automat Max Damage

Roztoč to!

Klikni sem pro podrobnosti.

Jurský park je otevřen

ONLINE SLOTOVÁ HRA JURASSIC PARK™

Roztoč to!

Klikni sem pro podrobnosti.

Celkový jackpot:
Právě vyhrávají:

Michel A 264 350

Tjong S 185 720

Giuseppe joe M 167 500

Lisa W 156 250

Elke H 136 700

Sophia P 130 960

Annette K 130 250

Kat F 122 526

Shona E 107 500

Daniel N 101 500

Graeme N 95 600

Zabezpečení a soukromí

Zabezpečení a ochrana soukromí

Obecná ustanovení

Zavazujeme se chránit a respektovat Vaše soukromí a dodržovat veškeré příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí. Pokud nerozumíte tomu, jak nakládáme s osobními údaji, které nám předáváte, nebo jak je používáme, můžete nás přímo kontaktovat s Vaším dotazem.

Shromážděné informace

Telefonické hovory mohou být nahrávány nebo monitorovány pro vzdělávací a/nebo bezpečnostní účely. Používáním této služby souhlasíte s jejich nahráváním nebo monitorováním a souhlasíte, že Kasino může shromažďovat a nahrávat veškerou internetovou komunikaci, informace o transakcích, které provádíte pomocí stránek, a informace o Vašich návštěvách stránek.

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje předané v souvislosti s hráčem a/nebo registrující se osobou jsou:

 • zpracovávány v souladu s právy příslušného hráče
 • získávány pouze ke konkrétnímu a zákonnému účelu
 • uchovávány zabezpečeně
 • využívány pro marketingové účely na základě principu opt-out (tj. s možností odmítnout jejich marketingové využití).

Archivování osobních údajů a jejich používání

V průběhu registračního procesu a následně při používání kasinového účtu jsou shromažďovány určité osobní údaje ("osobní údaje"), např. křestní jméno a příjmení, datum narození, údaje ke kreditní kartě, adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje. Všechny Vaše údaje jsou shromažďovány a ukládány v zabezpečeném a chráněném prostředí a jsou předávány ve správné podobě. Ze zákona máte právo na vytvoření kopie osobních údajů a na jejich opravu. Své osobní údaje můžete kdykoli změnit tak, že nám zašlete e-mail.

Osobní údaje jsou sdělovány výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace jsou sdělovány primárně jiným společnostem skupiny Cityviews Group, obchodním partnerům a marketingovým pobočkám, poskytovatelům služeb, poradcům nebo dodavatelům, kteří jsou angažováni za účelem zpracování financí nebo jiného zpracování naším jménem.

Vzhledem k charakteru internetu a vzhledem k tomu, že se využívá ke sběru a přenášení osobních údajů, může být nutné přenášet Vaše osobní údaje mimo Vámi registrovanou jurisdikci. Používáním těchto stránek potvrzujete a souhlasíte s tím, že můžeme takto používat Vaše osobní údaje. Neshromažďujeme Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí tehdy, když používáte naše stránky, a nepronajímáme ani neprodáváme Vaše osobní údaje třetí osobě ani je s ní nevyměňujeme.

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování kterékoli této osobě nebo subjektu: (i) společnosti v naší skupině a jejím zaměstnancům, kteří mají důvod tyto informace znát, (ii) našim obchodním partnerům a pobočkám (společně dále jen: „marketingové pobočky“) k různým marketingovým účelům (viz níže oddíl „Řízení vztahů s hráči (CRM) a marketingové materiály“) (iii) auditorům, dodavatelům nebo jiným poradcům provádějícím audit některé naší společnosti, (iv) zpracovatelům plateb, kteří nám poskytují součinnost při přijímání plateb od Vás a při provádění plateb ve Váš prospěch, a (v) našemu orgánu udělujícímu povolení.

Vyžaduje-li to právní předpis, řídí se zpracování prováděné některými výše uvedenými osobami nebo subjekty smlouvou o ochraně Vašich osobních údajů. Budeme-li prodávat celou naši společnost nebo její část, prodávat nebo převádět všechna naše aktiva nebo některá z nich, účastnit se fúze, akvizice nebo převodu společnosti, nebo dojde-li k úpadku, můžeme sdělit a předat údaje, z nichž lze zjistit Vaši totožnost, kupujícímu, nabyvateli nebo jiné třetí straně účastnící se transakce.

V tomto případě obdržíte e-mailem nebo oznámením uvedeným na našich webových stránkách informace o tom, jaké možnosti máte k dispozici u svých osobních údajů, a informace o totožnosti nového zpracovatele osobních údajů, který má manipulaci s Vašimi osobními údaji na starosti.

Můžete se „odhlásit“ od příjmu propagačních sdělení tak, že si zvolíte možnost odhlášení na internetových stránkách, je-li zde nabízena, nebo v e-mailu, který od nás dostanete, nebo tak, že nás budete kdykoliv přímo kontaktovat.

Předcházení podvodům

Za účelem ochrany nás a ostatních uživatelů webových stránek proti podvodům, např. použití odcizené kreditní karty nebo jiného podvodného nebo trestného jednání (např. zpětného vrácení peněz (chargeback) nebo jiného zrušení platby), můžeme zkontrolovat Vaše údaje porovnáním s jinými online herními stránkami, bankami, kartovými společnostmi a jinými organizacemi zaměřenými na předcházení podvodům, a Vaše osobní údaje jim předat. Právní předpisy proti praní špinavých peněz dále vyžadují, aby všechny finanční instituce shromažďovaly a zaznamenávaly osobní údaje, potvrzovaly tak totožnost zákazníka a hlásily jakékoli transakce, které by mohly vzbudit podezření.

Řízení vztahů s hráči (CRM) a marketingové materiály

Kasino si vyhrazuje právo zpracovávat osobní údaje pro účely řízení vztahů se zákazníky CRM.
Naše webové stránky mohou v průběhu času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, zadavatelů reklamy a přidružených společností a odkazy z těchto stránek. Použijete-li odkaz na některé tyto webové stránky, upozorňujeme Vás, že tyto webové stránky mají vlastní předpisy o ochraně soukromí a že za tyto předpisy neneseme odpovědnost. Než na těchto webových stránkách uvedete osobní údaje, seznamte se s těmito předpisy.

Abychom Vám mohli zasílat různé marketingové nabídky, o nichž se my nebo naše marketingové pobočky domníváme, že jsou pro Vás relevantní, předáváme a sdělujeme osobní údaje také našim marketingovým pobočkám, např. Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo apod. Naše marketingové pobočky mohou tyto osobní údaje používat k různým marketingovým technikám, např. pro účely přímého e-mailového, SMS nebo telefonického marketingu.

Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, předáváme Vám v těchto marketingových materiálech nástroje, kterými můžete odmítnout doručování dalších marketingových nabídek z naší strany. Můžete kdykoli požádat o odhlášení a storno zasílání marketingových nabídek, kontaktujete-li nás přímo.

Odhlásíte-li se, odstraníme Vaši e-mailovou adresu z našeho marketingového seznamu kontaktních údajů a ze všech budoucích seznamů, které si případně předáme s našimi marketingovými pobočkami. Budete se však případně muset samostatně odhlásit od odběru marketingových nabídek zasílaných našimi marketingovými pobočkami. Upozorňujeme Vás, že Vám můžeme dále zasílat aktuality a oznámení o službách i v případě, že se odhlásíte od odběru našich marketingových zpráv.

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že na základě stažení nebo instalace našich služeb nebo připojení k našim službám můžeme za účelem přímého marketingu předat Vaše osobní údaje našim důvěryhodným partnerům a marketingovým pobočkám.

Bezpečnost zpracování

Vaše bezpečnost jako zákazníka má pro nás zásadní význam. Při provádění všech transakcí se využívají online bezpečnostní opatření, např. hesla nebo čísla účtů, která nikomu neumožní získat přístupová práva k Vašim finančním nebo osobním údajům. Otevřete-li si účet v kasinu, jsou Vaše údaje zcela zašifrovány nejsilnějším 128bitovým SSL šifrováním, které garantuje maximální zabezpečení. Jsou-li osobní údaje přenášeny po internetu, využíváme my a náš e-komerční partner 128bitovou šifrovací technologii Secure Socket Layer, která zajišťuje zabezpečení všech osobních údajů. Všechny komerční transakce v online kasinu zprostředkovává nejlepší internetový obchodník využívající digitální peníze Datacash Ltd. Poskytují našim zákazníkům bezpečné a zabezpečené digitální peníze (e-cash) a hrají aktivní úlohu v prevenci a odhalování podvodů. Jejich cílem je zajistit bezpečnost klientových účtů a zabezpečit platby prováděné ve Váš prospěch. Byl implementován pokročilý software na obranu proti podvodům, který chrání zákazníky online kasina před internetovými podvody a nabízí Vám průběžnou ochranu.

Mezinárodní převody

Protože působíme v mezinárodním měřítku, může být nezbytné předávat Vaše osobní údaje jiným společnostem v naší skupině nebo subjektům, s nimiž máme smlouvu na určité služby, které nám umožňují poskytovat Vám služby. Tyto subjekty se mohou nacházet v zemích mimo Vámi registrovanou jurisdikci. Právní předpisy na ochranu údajů a další právní předpisy těchto zemí nemusí být tak komplexní jako právní předpisy v Evropské unii. Rozhodnete-li se předávat nám osobní údaje, výslovně souhlasíte s tím, že smíme předávat tyto údaje na servery umístěné mimo Evropskou unii a uchovávat je na nich - v těchto případech budeme předávat a uchovávat Vaše údaje v bezpečném, důvěrném a zabezpečeném prostředí.

Váš souhlas

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" během registračního procesu nebo případně pokračujícím používáním internetových stránek i po zveřejnění této směrnice o ochraně soukromí vyjadřujete svůj souhlas s touto směrnicí o ochraně soukromí. Toto je celá a výlučná směrnice o ochraně soukromí a nahrazuje dřívější verzi. Tato směrnice o ochraně soukromí musí být vykládána ve spojitosti s našimi podmínkami. Můžeme pravidelně provádět změny této směrnice o ochraně soukromí a budeme Vás o těchto změnách informovat tak, že změněné podmínky uveřejníme na našich internetových stránkách.

Oprava nesprávných informací o účtu

Máte právo požadovat přístup k vlastním osobním údajům a/nebo máte právo na opravu a/nebo výmaz nesprávných a/nebo nevhodných údajů.

Cookies / ActiveX

Naše webové stránky využívají cookies a komponenty ActiveX (mimo jiné) k těmto účelům:

 • Výběru hráčova preferovaného jazyka, který je automaticky vybrán v okamžiku, kdy se hráč vrátí do Kasina
 • K uložení informací o hráčových preferencích, které nám tak umožní přizpůsobit naše stránky dle hráčových individuálních zájmů
 • K analýze provozu na webových stránkách, která nám umožňuje provádět vhodná zlepšení
 • Provozování her (například flash kasino)
 • K nabízení reklam, o nichž se Kasino domnívá, že Vás budou zajímat

Upozorňujeme Vás, že bez akceptování těchto komponentů nemusí být možné používat webové stránky nebo služby. Jsou-li vyžadovány další informace, kontaktujte nás prosím přímo.

Právní upozornění

Navštivte také naše pravidla a podmínky užívání a omezení odpovědnosti, kterými se řídí používání internetových stránek a software online kasina.

Další propojené webové stránky

Je-li na těchto internetových stránkách odkaz na jiné relevantní internetové stránky, přestává tato směrnice o ochraně osobních údajů platit, jakmile opustíte tyto stránky.

Právo používat software

Smíte si nainstalovat a používat software a veškerý obsah odvozený od software v souvislosti s používáním webových stránek v souladu s těmito podmínkami. Tento software Vám umožňuje využívat našich herních služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek (dále jen „služby“). Můžete si nainstalovat software na pevný disk nebo jiné úložné médium a můžete si pořizovat záložní kopie software, pokud tyto záložní kopie používáte pouze Vy v souvislosti se službami prostřednictvím počítače, jehož jste primárním uživatelem. Softwarový kód, struktura a organizace jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Nesmíte:

 • kopírovat, redistribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, měnit nebo překládat zdrojový kód za účelem vytvoření děl odvozených ze zdrojového kódu nebo se pokoušet do zdrojového kódu vstupovat, nebo jinak
 • prodávat, postupovat, podlicencovat, předávat, distribuovat nebo pronajímat software
 • dávat software k dispozici některé třetí straně prostřednictvím počítačové sítě nebo jiným způsobem
 • vyvážet software do některé země (fyzicky či elektronicky)
 • používat Software způsobem, který zakazují platné právní předpisy

Ponesete výhradní odpovědnost za škodu, náklady nebo výdaje vzniklé nepovoleným použitím nebo v jeho souvislosti.

Klasické automaty
Nové hry
Všechny hry
NEJVÍCE OBLÍBENÉ HRY
Hry s jackpoty
Video automaty
Naposledy hrané
Oblíbené
Blackjack
Ruleta
Video poker
'Žhavé' hry
'Chladné' hry
Ostatní Stolní Hry
Zobrazit více her +

Vytvořte si účet zdarma ve třech snadných krocích.

Přihlaste se do JackpotCity

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Získejte Vstupní bonus až 48 000Kč
Bonus:
Zdvojnásobíme první 4 vklady do 12 000Kč
Získat bonus
Zdarma můžete získat až 48 000Kč

Pokud se chcete úspěšně zaregistrovat a přihlásit k webu, povolte prosím soubory cookie.