Aħna nużaw il-cookies biex noffrulek l-aqwa esperjenza tal-logħob possibbli. Kompli bbrawżja jekk ma ssib l-ebda problema. Jekk jogħġbok aqra l-politika dwar il-cookies tagħna għal aktar dettalji.
Casino Rules

Qed tiġi offruta lilek minn JackpotCity Casino

Irċievi $1600 l-Offerta Esklussiva Tiegħek Issa

jagħtu l-istess ammont sa $400 unità ta’ munita tal-Ewwel depożitu

jagħtu l-istess ammont sa $400 unità ta’ munita tat-Tieni depożitu

jagħtu l-istess ammont sa $400 unità ta’ munita tat-Tielet depożitu

jagħtu l-istess ammont sa $400 unità ta’ munita tat-raba ' depożitu


 1. Il-Każinò huwa membru tal-grupp ta’ Każinos online li huwa proprjetarju tagħna (the "il-Grupp"). Fi kwalunkwe punt, il-Grupp jista’ joffri Bonusijiet għar-Reġistrazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-Każinos membri tiegħu jew f’kollha kemm huma.
 2. Il-ġugaturi ġodda kollha għandhom 7 ijiem mid-data minn meta nfetaħ il-kont tagħhom biex jitolbu l-bonus tagħhom għar-reġistrazzjoni bħala ġugaturi ġodda. Minn hemm ’il quddiem il-Bonus għar-reġistrazzjoni mhux se jibqa’ disponibbli. Promozzjonijiet sussegwenti se jkunu disponibbli għall-ġugatur iżda l-Bonus għar-reġistrazzjoni se jiġi kkunsidrat bħal mitluf.
 3. Jekk jogħġbok kun af li għall-finijiet ta’ din, “Unità ta’ Munità” hija unità tal-munità nnominata mill-Ġugatur meta jirreġistra/tirreġistra l-Kont Reali tiegħu/tagħha biex tkun il-munità li għandha tintuża minn dan il-Ġugatur meta jkun qed jagħmel/tagħmel tranżazzjonijiet mal-Każinò.
 4. Għal dawn il-promozzjonijiet “Desktop” tirreferi għal applikazzjoni li taħdem b’mod awtonomu fuq kompjuter tat-tip desktop jew laptop.
 5. Dan huwa f’kuntrast ma’ "softwer," li għandu bżonn il-Brawżer tal-web biex jaħdem u applikazzjonijiet tal-“mowbajl” li jaħdmu b’HTML5 fuq smartphones u tablets.
 6. Il-Bonus ta’ Merħba se jiġi awtomatikament ikkreditat fil-Kont tal-Bonusijiet tiegħek ladarba tixtri b’suċċess 10 unitajiet ta’ munita jew aktar.
 7. Meta l-Każinò ma joffrix l-Unità ta’ Munita primarja f’pajjiżek, se tkun eliġibbli biex tilgħab u tirċievi bonusijiet fi kwalunkwe munita oħra li tagħżel.
 8. Jekk tiftaħ aktar minn kont wieħed se tkun eliġibbli għall-Bonus ta’ Reġistrazzjoni fuq kull kont. Dan u kwalunkwe Bonus(ijiet) għar-Reġistrazzjoni ieħor/oħra huwa/huma disponibbli biss għal kull Ġugatur u/jew għal kull ambjent fejn il-kompjuters huma kkondiviżi u/jew għal kull indirizz tal-email. Din l-offerta ma tistax tiġi ttrasferita.
 9. Ladarba tkun irċevejt Bonus għar-Reġistrazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-Każinos membri tal-Grupp, inti mitlub li tissodisfa Rekwiżiti ta’ Playthrough minimi addizzjonali qabel ma tkun eliġibbli għal Bonusijiet addizzjonali għar-Reġistrazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-Każinos membri l-oħra.
 10. L-Offerta ta’ Free Spins mogħtija lilek trid tintlagħab għal 50 darba (50x) qabel ma tkun tista’ tiġbed kwalunkwe flus mirbuħa permezz tal-porzjon ta’ flus tal-bonus mill-bilanċ tiegħek. (“Rekwiżit ta’ playthrough”). Pereżempju, jekk tiddepożita 100 u tirċievi 100 fi kreditu ta’ bonus, ir-Rekwiżit ta’ Playthrough ikun 50 x 100 = 5000. Kwalunkwe flus mirbuħa attribwiti lill-Porzjon fi flus tal-bilanċ tiegħek jistgħu jinġibdu fi kwalunkwe ħin, soġġett għall-issodisfar ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet kollha. F’każ li Ġugatur għandu bilanċ fi flus pożittiv wara li jkun issodisfa r-rekwiżit li jagħmel 50 imħatra u dan il-Ġugatur jipprova jiġbed il-flus, il-ġbid tar-rebħiet idderivati mill-Free Spins se jiġi limitat għal 100 fi Kreditu tal-Każinò (fil-munita li jilgħab biha l-Ġugatur) u l-bilanċ fi flus li jifdal se jintilef.
 11. L-ammont ta’ Bonus huwa soġġett għal playthrough minimu (numru ta’ imħatri) ta’ 50 darba (50x) min-naħa tiegħek qabel ma jkun jista’ jiġi ttrasferit mill-Bilanċ tal-Bonus tiegħek għall-Bilanċ fi Flus tiegħek (“Rekwiżit ta’ Playthrough”). Pereżempju, jekk tiddepożita 100 u tirċievi 100 fi kreditu ta’ bonus, ir-Rekwiżit ta’ Playthrough se jkun 50 x 100 = 5000
 12. Għaldaqstant, ma tistax titlob jew tirċievi offerta ta’ Free Spins f’dan il-Każinò, jekk tkun preċedentement tlabt jew irċevejt offerta ta’ Free Spins minn Każinò ieħor membru tal-Grupp u għadek ma għamiltx imħatra fuq tali offerta ta’ Free Spins mitluba jew irċevuta preċedentement u d-depożitu inizjali assoċjat tagħha, tal-inqas 100 darba fil-Każinò membru tal-Grupp li tak tali offerta ta’ Free Spins. Jekk il-Kont tiegħek ma’ dan il-Każinò ġie kkreditat b’offerta ta’ Free Spins li inti (fid-diskrezzjoni unika u bla rbit tagħna) m’intix eliġibbli għaliha, il-Każinò għandu b’mod rettrospettiv jannulla tali Bonus għar-Reġistrazzjoni u kwalunkwe flus mirbuħa li tkun irċevejt wara li l-offerta ta’ Free Spins tkun ġiet ikkreditata fil-kontijiet rilevanti tiegħek.
 13. L-imħatri fuq il-logħob kollu ħlief ir-Roulette, Sic Bo, Craps, Baccarat, Table Poker, Casino War & Red Dog se jgħoddu biex jintlaħaq ir-Rekwiżit ta’ Playthrough; madankollu l-perċentwal tal-Bonus għar-Reġistrazzjoni li jista’ jintuża biex isiru mħatri bih fuq ċertu logħob se jvarja kif ġej*:
  • 100% il-logħob All Slots, Keno & Scratch Card games (Dawriet ġodda fuq logħob tal-islottijiet jgħoddu 10%)
  • 8% All table pokers, all roulettes, all video/power Pokers (esklużi All Aces and Jacks jew Better video pokers), all blackjacks (eskluż Classic Blackjack) u Casino War
  • 2% il-Classic Blackjacks, All Aces video pokers, all Jacks jew Better video pokers
  • 0% all baccarats, all craps, Red Dog, Sic Bo
  • L-imħatri li jsiru permezz tal-funzjoni tal-imħatri 0%
  • Il-logħob kollu li jsir f’MPV (Tornej b’Ħafna Ġugaturi) 0%
  • Jekk tilgħab fuq il-logħob eskluż (0%) qabel ma tilħaq ir-rekwiżiti ta’ playthrough, inti taqbel li l-każinò għandu d-dritt li jannulla kwalunkwe flus mirbuħa minn dan il-logħob skont id-diskrezzjoni tagħna.
  • IMPORTANT: il-perċentwali ta’ kontribuzzjoni u r-rekwiżiti ta’ playthrough jistgħu jkunu differenti skont il-promozzjoni u/jew il-post ġeografiku. F’dan il-każ, se japplikaw l-ammonti perċentwali u r-rekwiżiti ta’ playthrough ikkwotati fit-Termini u l-Kundizzjonijiet. Jekk jogħġbok irreferi dejjem għat-Termini u l-Kundizzjonijiet speċifiċi assoċjati ma’ kull promozzjoni biex tevita kwalunkwe fehim ħażin *Il-logħbiet progressivi se jikkontribwixxu għar-Rekwiżit ta’ Playthrough skont it-tip ta’ logħba. Pereżempju, l-Islots Progressivi se jikkontribwixxu 100% għar-Rekwiżit ta’ Playthrough. ** Jekk jogħġbok innota li l-imħatri li għamilt permezz tal-funzjoni tal-imħatri mhuwiex se jgħoddu għar-Rekwiżit ta’ Playthrough. *** Jekk jogħġbok innota li l-logħbiet kollha f’MPV (Tornej b’Ħafna Ġugaturi), mhuwiex se jgħoddu għar-Rekwiżit ta’ Playthrough.
 14. Wara li tissodisfa r-Rekwiżit ta’ Playthrough totali, mal-ewwel Bonus għar-Reġistrazzjoni tiegħek tista’ tiġbed mill-Kont tal-Flus tiegħek meta trid.
 15. Din l-offerta ta’ bonus tiskadi malli tiġbed il-flus. Kwalunkwe talba li ssir għal dan il-bonus wara li tkun tlabt li tiġbed il-flus, kemm jekk hija pendenti kif ukoll jekk tħallset, se tagħmel il-bonus null. Meta tkun ingħatajt Bonus għar-Reġistrazzjoni, soġġett għar-rekwiżit li inti tkun issodisfajt ir-rekwiżiti kollha ta’ mħatri, inti se tkun limitat għal valur massimu ta’ ġbid ta’ flus ta’ 6 darbiet l-ammont tal-ewwel depożitu tiegħek u kwalunkwe bilanċ li jifdal se jintilef. Din il-klawżola se tkun applikata biss skont id-diskrezzjoni tal-maniġment tal-każinò. Ir-rebħiet progressivi huma eżentati minn din il-klawżola.
 16. Jekk issir talba għal ġbid ta’ flus qabel ma l-Bonus ta’ Free Spins jiġi kkreditat fil-Kont tal-Bonusijiet, il-bonus se jintilef.
 17. Mhux se tkun tista’ tiġbed l-ebda ammont mill-kont tiegħek sakemm ma tkunx issodisfajt ir-rekwiżiti ta’ mħatri jew lgħabt il-fondi kollha fil-Kont tal-Bonusijiet. Il-flus mirbuħa minn imħatri mill-Kont tal-Bonusijiet, wara li jkunu ġew issodisfati r-rekwiżiti ta’ mħatri, imorru direttament fil-Kont tal-Flus
 18. Jekk ma trid l-ebda Bonus għar-Reġistrazzjoni li jkun ġie ddepożitat fil-kont tiegħek mill-Każinò, għandek id-dritt li titlob li dak il-Bonus għar-Reġistrazzjoni jitreġġa’ lura mill-Kont tal-każinò tiegħek, soġġett għall-kundizzjoni li ma jkun sar l-ebda Playthrough fuq id-depożitu inizjali jew il-Bonus għar-Reġistrazzjoni assoċjat. Tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lis-servizz ta’ appoġġ lill-Klijenti permezz ta’ email, telefonata jew chat dak il-ħin stess, fejn sussegwentement isir it-treġġigħ lura tal-Bonus għar-Reġistrazzjoni. Jekk ikun sar xi Playthrough, dak il-Bonus għar-Reġistrazzjoni ma għandux jitneħħa mill-kont tiegħek (permezz ta’ ġbid ta’ flus jew talba lill-persunal ta’ appoġġ*) sakemm ma jkunx ġie ssodisfat ir-Rekwiżit ta’ Playthrough assoċjat ma’ dak il-Bonus għar-Reġistrazzjoni.
 19. Qabel kwalunkwe pproċessar ta’ ġbid ta’ flus, il-logħob tiegħek se jiġi rrivedut għal kwalunkwe xejra ta’ logħob irregolari, eż. logħob ta’ mħatri b’marġni ugwali u żero jew imħatri fuq żewġ naħat, li kollha kemm huma għandhom jiġu kkunsidrati logħob irregolari għall-finijiet tar-Rekwiżit ta’ Playthrough tal-Bonus għar-Reġistrazzjoni. Eżempji oħra ta’ logħob irregolari jinkludu iżda mhumiex limitati għal, imħatri waħdiena li jkunu ugwali jew jaqbżu bi 30% jew aktar il-valur tal-bonus ikkreditat fil-kont tiegħek sakemm ma jkunx ġie ssodisfat ir-rekwiżit ta’ mħatri għal dak il-bonus. Il-Każinò jirriżerva d-dritt li jiddeċiedi skont id-diskrezzjoni tiegħu liema attivitajiet jikkostitwixxu “logħob irregolari” għall-finijiet tar-Rekwiżit ta’ Playthrough tal-Bonus għar-Reġistrazzjoni minn żmien għal żmien u li jżomm kwalunkwe ġbid ta’ flus fejn ikun sar "logħob irregolari" biex jiġu ssodisfati r-Rekwiżiti ta’ Playthrough tal-Bonus għar-Reġistrazzjoni.
 20. F’każ li l-Każinò jemmen li qed tabbuża jew tipprova tabbuża minn bonus jew promozzjoni oħra, jew x’aktarx li tibbenefika permezz ta’ abbuż jew nuqqas ta’ bona fede minn politika dwar l-imħatri adottata mill-Istati Uniti, il-Grupp tal-Każinò jista’ skont id-diskrezzjoni tiegħu, jiċħad, iżomm jew jirtira mingħandek kwalunkwe bonus jew promozzjoni, jew jirrevoka kwalunkwe politika b’mod temporanju jew permanenti, jew itemm l-aċċess tiegħek għas-Servizzi u/jew jimblokka l-kont tiegħek. F’tali ċirkostanzi, il-Każinò taħt l-ebda obbligu ma għandu jirrimborżak kwalunkwe flus li jista’ jkun hemm fil-kontijiet tiegħek minbarra l-ammonti ta’ depożitu oriġinali tiegħek.
 21. Jekk il-Bonus għar-Reġistrazzjoni jibqa’ ma jintużax fil-Bilanċ tal-Bonus tiegħek għal (2) xahrejn jew aktar mid-data li fiha tkun saret it-talba, il-Bonus għar-Reġistrazzjoni se jintilef u jingħata lill-Każinò.
 22. Ir-Regoli, it-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Każinò japplikaw għal din il-Promozzjoni. Fil-każ ta’ kunflitt bejn dawn ir-Regoli, Termini u Kundizzjonijiet speċifiċi għall-Promozzjoni u t-Termini u Kundizzjonijiet tar-Regoli tal-Każinò, ir-Regoli, Termini u Kundizzjonijiet speċifiċi għall-Promozzjoni għandhom jipprevalu iżda sal-punt biss li r-Regoli, Termini u Kundizzjonijiet ikunu f’kunflitt ma’ xulxin.
 23. Fil-każ ta’ xi tilwima, id-deċiżjoni tal-maniġment tal-Każinò se titqies kompleta u finali. Mhu se tiddaħħal l-ebda korrispondenza f’dan ir-rigward.
 24. Fil-każ ta’ xi tilwima, id-deċiżjoni tal-maniġment tal-Każinò se titqies kompleta u finali. Mhu se tiddaħħal l-ebda korrispondenza f’dan ir-rigward.

Aggornata l-ahhar: 7 ta 'Awwissu 2018

IKSEB IL-BONUS TAL-KAŻINO TIEGĦEK TA' $1600!
Bonus:
SE NAGĦTUK ID-DOPPJU TAL-FLUS TIEGĦEK GĦALL-EWWEL 4 DEPOŻITI LI TAGĦMEL!
DAN IFISSER 4 x 100% BONUSIJIET GĦALL-FLUS LI TIDDEPOŻITA LI JILĦQU BONUS SA $400 FUQ KULL DEPOŻITU.
Irreġistra
Dan ifisser total ta' Bonus li jilħaq sa $1600!