WiFi som et grunnleggende behov

En hand og en smarttelefon

Kilde: Pixabay

Internett har på så mange måter snudd vår eksistens på hodet. Det har revolusjonert hvordan vi holder kontakt med hverandre, i den grad det nå er vårt foretrukne medium for daglig kommunikasjon. I nesten alt vi gjør bruker vi Internett. Bestille pizza, kjøpe TV, dele et spesielt øyeblikk med en venn, streame filmer og TV-serier, spille på online casino og så mye, mye mer. Da du tidligere måtte vente på avisen eller gå ned til den nærmeste kiosken for å få med deg nyhetene, er du i dag ett klikk eller to fra å lese din lokalavis og hvilken som helst nyhetskilde fra hvor som helst i verden. Bør internett bli ansett som et grunnleggende behov som mat, vann og tak over hodet? Dette og mer kan du få et dypdykk i nedenfor.

Hvilken endring har Internett gjennomgått?

Internett i seg selv har vært i en rivende utvikling. I sine tidlige dager, som fra et historisk perspektiv fremdeles er relativt nylig, var det et statisk nettverk utformet for å overfør en liten byte eller en kort melding mellom to terminaler; det var et lager av informasjon der innholdet ble publisert og vedlikeholdt bare av ekspertkodere. I dag blir imidlertid enorme mengder informasjon lastet opp og lastet ned, og nå er vi alle kommentatorer, utgivere og skapere. Norge var tidlig ute og var faktisk det første landet utenfor USA som koblet seg opp til Arpanet, den første versjonen av Internett, da de gjorde dette i 1973.

På 1980- og 1990-tallet utvidet internett seg til å omfatte IT-mulighetene til universiteter og forskningssentre, og senere offentlige enheter, institusjoner og private virksomheter fra hele verden. Internett gjennomgikk en enorm vekst; det var ikke lenger et statskontrollert prosjekt, men det største datanettverket i verden, bestående av over 50 000 undernett, 4 millioner systemer og 70 millioner brukere.

Fremveksten av web 2.0 i det første tiåret av det 21. århundre var i seg selv en revolusjon i Internettets korte historie, og fremmet veksten av sosiale medier og andre interaktive, kommunikasjonsverktøy. Internett var ikke lenger kun opptatt av informasjonsutveksling. Det var blitt et sofistikert tverrfaglig verktøy som gjorde det mulig for enkeltpersoner å skape innhold, kommunisere med hverandre og til og med unnslippe virkeligheten, hvor vi har sett en enorm endring, slik som landbasert casino i større grad har tilpasset seg den nye virkeligheten gjennom online casino. I dag kan vi sende data fra den ene enden av verden til den andre i løpet av sekunder, holde presentasjoner online, leve i parallelle spillverdener og bruke bilder, video, lyd og tekst til å vise frem våre virkelige liv, våre ekte identiteter. Personlige historier blir offentlige; lokale spørsmål blir globale.

Det har vært en enorm økning i andelen av befolkningen med Internettilgang i Norge, fra 13 prosent i 1997 til 98 prosent i 2019. Når det gjelder bruken av Internett i Norge, ble det rapportert at 98 prosent brukte det én gang i uken, og 95 prosent brukte det daglig. Bare én prosent av de intervjuede nordmennene brukte Internett mindre enn én gang i uken i 2019. Sammenlignet med de andre nordiske landene, rangerte Norge først etter gjennomsnittlig antall enheter med internettilgang i husholdninger.

Hvordan har utviklingen påvirket oss?

internettkabler

Kilde: Pixabay

Internettets kraft har skapt en debatt om hvordan online kommunikasjon påvirker sosiale forhold. Internett frigjør oss fra geografiske bånd og bringer oss sammen i emnebaserte samfunn som ikke er bundet til noe bestemt sted. Det skapes et globalisert samfunn forbundet med ny teknologi. Den nyeste FN-reformen har også lagt vekt på internett og økt mulighet for informasjonsformidling og deltakelse.

Informasjonsteknologi har ført til grunnleggende endringer i hele samfunnet, og ført den videre fra den industrielle tidsalderen til nettverksperioden. Internett har endret hvordan vi driver virksomheter, utdanning, myndigheter, helsevesen og til og med måtene vi samhandler med våre kjære på.

Endringene i sosial kommunikasjon er av særlig betydning. Selv om analoge verktøy fremdeles har sin plass i noen sektorer, fortsetter ny teknologi å vinne terreng hver dag, og transformerer vår kommunikasjonspraksis og -muligheter. På nettet forsvinner de konvensjonelle begrensningene av rom og tid, og det er et svimlende bredt utvalg av kommunikasjonsmuligheter og man har begynt å snakke om det nye «kommunikasjonsdemokratiet».

Omfattende Internettforbindelse via smarttelefoner og nettbrett fører til en stadig mer mobil virkelighet: vi er ikke bundet til noen spesifikk enhet, og alt befinner seg i skyen.

Hvordan har WiFi endret personlige forhold?

Internett har endret måten vi samhandler med familie, venner og partnere på. Vi kan nå utføre en del av våre personlige forhold ved hjelp av bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett. Fordelene med umiddelbar tilgjengelighet online er svært betydningsfulle og gjør det mye enklere å holde kontakten med menneskene som virkelig betyr noe for.

Dermed er internettrevolusjonen ikke bare teknologisk. det opererer også på et personlig nivå, og gjennom hele samfunnets struktur. Internett gjør det mulig for et ubegrenset antall mennesker å kommunisere med hverandre fritt og enkelt, på en ubegrenset måte.

For bare hundre år siden var dette utenkelig. Et økende antall par kommer sammen, holder seg sammen eller bryter opp med hjelp av sosial kommunikasjon. Selvfølgelig, sammenlignet med ansikt til ansikt-kommunikasjon, er online kommunikasjon sterkt begrenset ettersom anslagsvis 60 til 70 prosent av menneskelig kommunikasjon er nonverbal. Dette kan føre til misforståelser og pinlige situasjoner.

Hva har WiFi gjort med våre shoppingrutiner?

Ny teknologi har økt hastigheten på informasjonsoverføring, og dette åpner muligheten for en form for skreddersydd shopping. Internett tilbyr enorme mengder muligheter for å kjøpe innhold, nyheter og fritidsprodukter, og alle slags fordeler oppstår fra e-handel, som har blitt en stor distribusjonskanal for varer og tjenester.

Du kan bestille flybilletter til Mongolia, kjøpe en T-skjorte fra Australia eller kjøpe mat i en online matbutikk. Nye applikasjoner støtter sikre forretningstransaksjoner og skaper nye kommersielle muligheter og vi kan nå ganske enkelt handle aksjer online med noen få tastetrykk. Forbrukernes tilgang til informasjon mangedobles, og deres erfaring med forskjellige produkter og tjenester står i sentrum. Tilgang til produktsammenligning og rangering, brukeranmeldelser og kommentarer og anbefalinger fra bloggere med store følgerskarer har formet en ny form for forbrukeradferd, handel og økonomi generelt.

Hvilken effekt har Internett hatt på utdanning og læring?

Internett har klart påvirket alle utdanningsnivåer ved å tilby ubegrensede muligheter for læring. Folk kan bruke Internett til å skape og dele kunnskap og utvikle nye måter å undervise og lære på, som fengsler og stimulerer studentenes fantasi når som helst, hvor som helst, ved hjelp av hvilken som helst enhet.

Vi har fått en uuttømmelig kilde til informasjon. Dessuten har Internett gjort det mulig for brukere å bevege seg bort fra sin tidligere passive rolle som bare mottakere av informasjon formidlet av konvensjonelle medier, til en aktiv rolle. Nå med et valg om hvilken informasjon vi vil motta, hvordan og når. Informasjonsmottakeren bestemmer til og med om de vil holde seg informert eller ikke. Elever og studentene kan arbeide interaktivt med hverandre, ubegrenset av fysiske- eller tidsbegrensninger. I dag kan du bruke Internett for å få tilgang til biblioteker, leksikon, kunstgallerier, nyhetsarkiv og andre informasjonskilder fra hvor som helst i verden.

Dette er også noe som selskaper har tatt i betraktning og enkelheten med Internett har gjort at det legges stadig mer til rette for hjemmekontor. Internett, i tillegg til sine kommunikasjonsformål, har blitt et viktig verktøy for utveksling av kunnskap og utdanning. Det er ikke bare en informasjonskilde eller et sted hvor resultater kan publiseres, det er også en kanal for samarbeid med andre mennesker og grupper som jobber med relaterte forskningstemaer.

Bør Internett bli ansett som et grunnleggende behov?

Det åpnes store mulighetsfelt takket være verktøy på nettet. Det finnes mennesker som advarer om at Internett er skadelig, men Internett kan bringe kulturer nærmere sammen. Det pleier også fremveksten av nye uttrykksformer for kunst og spredning av kunnskap. Noen vil faktisk si at Internett ikke bare er en teknologi, men en kulturell del i seg selv.

Internett er også enormt gunstig for innovasjon, som gir fremgang innen alle innsatsfelt, slik som skapning av nye varer, tjenester og ideer, fremdrift av kunnskap og samfunn og økt velvære. Om Internett bør sees som et grunnleggende behov kan kanskje diskuteres, men det er absolutt en viktig del av vår hverdag.

Fremtiden for sosial kommunikasjon vil bli formet av en kultur som alltid er online. Internett du kan ta med deg uansett hvor du går, vokser ustoppelig. Det er ingen vei tilbake for global digitalisering. Innovasjon former og vil fortsette å forme fremtiden for sosial kommunikasjon. Det er allerede en realitet at Internettforbindelser blir stadig mer mobile. Smarttelefoner vinner terreng i hverdagen. Mange av formålene som tidligere ble tjent med andre enheter, innebærer nå bruk av smarttelefonene våre. Enten det er å bruke den til å se TV-serier, høre på musikk, bruke den som klokke eller benytte den som kamera.

Innflytelsen av Internett i vårt daglige liv er enorm. Det har åpnet oss for en magisk verden av informasjon, og vi ville aldri sett verden slik den er uten Internett. Med tanke på omfanget og viktigheten, ville det være vanskelig å forestille seg en verden uten.

Lange ventelister på Playstation 5 Mynter – snart borte vekk fra casino