Stortingsvalget 2021 – hvem vinner?

Norsk flagg

Kilde: Pixabay

Til høsten er det igjen tid for stortingsvalg her til lands og mediedekningen av hvordan de enkelte partiene har posisjonert seg har skutt fart. Vil Høyre igjen sitte i førersetet med Erna Solberg eller er det igjen tid for Arbeiderpartiet? Hva med utfordreren SP som har gjort det godt på meningsmålingene og hvordan ligger FrP an? Du kan allerede nå plassere spill på online casino på hvilket parti du tror vil hente flest stemmer og nedenfor vil vi gå gjennom hvordan valget i Norge ser ut og hvilken odds de ulike partiene har.

Hvor ofte er det valg i Norge?

Stortingsvalg finner sted hvert fjerde år her i Norge. Ved valget blir det valgt 169 stortingsrepresentanter til sammen. Distriktsmandater utgjør 150 av disse representanten, som er valgte representanter fra Norges 19 valgkretser. I tillegg er det 19 såkalte utjevningsmandater, hvor én mandat er fra hvert av fylkene. Ettersom vi har sett flere sammenslåinger av fylker de seneste årene, vil dette også ha innvirkning på hvordan representantene er fordelt, men endringen vil ikke skje før valget i 2025. Samtidig med stortingsvalget blir det også avholdt et Sametingsvalg, hvor 39 samtingsrepresentanter blir valgt.

Hvem kan stemme?

De som har stemmerett, må være norske statsborgere og ved utgangen av valgåret være over 18 år. I tillegg må man være, eller tidligere ha vært, registrert som bosatt i landet. Det finnes også regler om man har vært registrert bosatt over lengre tid i utlandet, og avhengig av lengden på oppholdet må man registrere seg for å ha muligheten til å stemme.

Hvilken odds har de ulike partiene?

Høyre (H)

Odds: 1,75

Dette er partiet til den nåværende norske statsministeren, Erna Solberg. Dette er et høyreorientert parti som fikk 25 % av stemmene ved stortingsvalget 2017, noe som var nok til å fortsette sin koalisjonsregjering.

Partiet har som mål om å føre en konservativ progressiv politikk basert på kristne kulturelle verdier og demokrati for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eierrettigheter, og en bindende forpliktelse til nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 

Arbeiderpartiet (AP)

Odds: 2,15

Til tross for at det er det største partiet i det norske parlamentet, har Arbeiderpartiet vært i opposisjon siden 2013. Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti forpliktet til frihet, demokrati og sosial rettferdighet. Det er et reformistisk parti som tror på partnerskap og samarbeid på nasjonalt, så vel som internasjonalt nivå. Ved å handle sammen i stedet for bare som enkeltpersoner, kan man lage et bedre samfunn for alle.

 

Senterpartiet (SP)

Odds: 7,50

Til tross for navnet er Senterpartiet vanskelig å definere med moderne politiske begreper. I løpet av partiets levetid har de vært tilsluttet både venstre- og høyreorienterte koalisjoner. De har sine røtter som et bondeparti, og kjemper primært på spørsmål om proteksjonisme og desentralisering. Med dette ønsker de blant annet at eiendomsrett, bosetting, kapital og makt blir desentralisert og at det kan skape livlige lokalsamfunn i vårt langstrakte land. SP ønsker også at ulike grupper i større grad blir likestilt og er også motstander av økonomisk liberalisering og frie markedskrefter. Det er også verdt å nevne at de er mot et eventuelt norsk medlemskap i EU.

 

Fremskrittspartiet (FrP)

Odds: 76

FrP er det partiet som er lengst til høyre når det gjelder partier med større oppslutning. FrP har gjennom 2000- og 2010-tallet etablert seg som et parti å regne med her i Norge. I 2013 gikk det populistiske partiet inn i regjeringen for første gang som en del av Erna Solbergs første koalisjon.

Fremskrittspartiet er et libertariansk parti som tror på frihet for individet, lavere skatter, velstand og en begrenset restriksjoner som styrker individet. Dette betyr at det offentlige ikke skal ta hånd om oppgaver som et individ, en bedrift eller en organisasjon kan utføre like godt eller bedre. Partiet ble stiftet under navnet «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» i 1973 og byttet navn til Fremskrittspartiet i 1977.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Odds: 501

SV ble dannet av en koalisjon av mindre sosialistiske partier, og er et demokratisk sosialistisk parti som stiller seg til venstre for Arbeiderpartiet. Kampanjer dreier seg vanligvis om en sterk offentlig sektor, sterkere sosiale velferdsprogrammer og en økende grad av miljøvern. SV var en del av Norges koalisjonsregjering fra 2005 til 2013, en regjering som ble ledet av Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg.

De ønsker å gjøre samfunnet mer likestilt og mener at forskjellene mellom økonomisk privilegerte og de øvrige i samfunnet er for høy. Hvis disse urettferdige forskjellene får fortsette, vil morgendagens samfunn bli et kaldere sted.

 

Rødt (R)

Odds: 751

Dette er det partiet på Stortinget som er lengst til venstre. Rødt har troen på opprettelsen av et klasseløst samfunn som erstatter kapitalismen med sosialismen. De kom inn på Stortinget for første gang i 2017 med én representant.

De står for at et samfunn basert på likhet er sunnere, lykkeligere og mer sosialt enn et samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Rødts prioritet er derfor kampen mot det økende gapet mellom velstående og de som sliter med å få endene til å møtes. Partiet er en sammenslåing av de tidligere partiene Rød Valgallianse (RV), Arbeidernes kommunistparti (AKP) og Internasjonale Sosialister (IS).

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Odds: 751

MDG går inn for grønn politikk og sosial progressivisme hvor de ønsker å skape et samfunn der man har gode liv uten at noe må brytes ned eller ødelegges Norge står ved et veikryss, der langsiktig sikkerhet, frihet og velferd for alle står på spill. Miljøpartiet De Grønne sier nei til utnyttelse av mennesker og den nåværende politikken med tanke på miljøet.

Partiet er relativt nytt og ble stiftet i 1988. De regner seg som et parti som er blokkuavhengig og ønsker å legge til rette for at mennesket har mer tid til hverandre, samt at vekten på forbruk blir mindre. MDG er også for å avslutte produksjonen av olje og gå over til en økonomi som er mer bærekraftig og fornybar.

 

Venstre (V)

Odds: 1001

Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Til tross for navnet Venstre, finner partiet sin plass sentralt når det gjelder spekteret av partier i Norge. Venstre refererer til den sosial-liberale holdningen til personlige friheter under en aktiv stat. Partiet er en av de mer høylytte tilhengerne av europeisk samarbeid, men er likevel imot EU-medlemskap. Venstre har støttet Erna Solbergs regjeringer siden 2013 som enten fullverdige medlemmer eller som et støtteparti.

Venstre ønsker rettferdige løsninger som vil gi frihet for alle. De mener at alle skal ha muligheten til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet.

 

Kristelig folkeparti (KrF)

Odds: 1001

KrF kombinerer en sosialt konservativ holdning med et syn på økonomi som er sentrum/venstre-orientert. De kristne verdiene er fortsatt en kjerne hos partiet. Tidligere leder Kjell Magne Bondevik fungerte som statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Slik som med Venstre har KrF støttet (formelt og uformelt) Solberg-regjeringen siden 2013.

KrF har en visjon om å bygge et åpent samfunn basert på kristne og humanistiske verdier der ansvarlige og verdiorienterte borgere tjener hverandre.

Det er også verdt å nevne at det finnes flere partier å stemme på og at de ovenfornevnte partiene er de som er på Stortinget per dags dato. Foran stortingsvalget 2017 var følgende partier, utenom de som allerede er nevnt, registrert i Partiregisteret: Alliansen, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Samfunnspartiet og Tverrpolitisk Folkevalgte, Demokratene i Norge, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, De Kristne, Det Liberale Folkepartiet, Helsepartiet og Kristent Samlingsparti.

Hvordan ser meningsmålingene ut?

Et parti som har gjort det sterkt de seneste månedene på meningsmålingene er SP. De har etablert seg som det tredje største partiet med en støtte på omtrent 17 %. Med denne oppslutningen vil de være i stand til å få en viktig plass i en regjering og kanskje er partileder Trygve Slagsvold Vedum en mulighet som Norges neste statsminister. Han har i skrivende stund en odds på 5.50.

I toppen er det Høyre og Arbeiderpartiet som kjemper en hard kamp. De ligger forholdsvis jevnt, med Høyre med en oppslutning på 24,7 % og Arbeiderpartiet med en oppslutning på 23,3 %. Ett av de store problemene for Høyre er at deres samarbeidspartnere gjør det relativt svakt og dermed har også Erna Solberg kun en odds 7,50 når det gjelder en ny periode som statsminister. Favoritten for den posisjonen er det derimot Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som er, med en såpass liten odds som 1,15 %. Om du synes denne oddsen er for lav, men tror på en statsminister fra AP, gir alternativene Raymond Johansen og Hadia Tajik desto høyere odds, med henholdsvis 51 og 251.

Det som er helt sikkert er at oddsen på de ulike alternativene vil endre seg frem mot valget og man vet ikke hvilke skandaler som kan dukke og som kan endre utfallet. Det som derimot ser ut som å være sikkert, er at spill på politisk utfall ser ut til å bli stadig mer populært, noe som man blant annet fikk se under den amerikanske valgkampen.

Formel 1 2021 – favoritter og utfordrere Hvordan fremtidens teknologi vil se ut