Summa Jackpotow:
Najnowsi zwycięscy:

Matej Š 350 000

Sören H 287 550

Angelia P 255 000

Juan G 250 000

Johann U 161 080

Tyler A 151 525

Janine A 143 280

Nxgfj J 117 900

Michel B 105 000

Alisa S 102 850

Therese S 99 900

Bezpieczeństwo I prywatność

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Zobowiązujemy się chronić i szanować Państwa prywatność. Przestrzegamy wszystkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych i prywatności. Jeśli nie rozumiecie Państwo w jaki sposób obchodzimy się i wykorzystujemy przekazywane nam dane osobowe, zapraszamy Pan/ią do przesłania pytań bezpośrednio do nas.

Dla celów niniejszej polityki prywatności "Spółka", "My"lub "Nasz" oznacza: w przypadku graczy z Kanady i LATAM, Baytree Limited a w przypadku graczy z innego miejsca na świecie, Bayton Ltd (C41970)zarejestrowaną firmę z siedzibą na Malcie, pod adresem Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta Xbiex XBX1011, która jest właścicielem i operatorem strony internetowej kasyna i pokoju pokerowego oraz firm należących do jej grupy.

Zebrane informacje

Połączenia telefoniczne mogą być rejestrowane lub monitorowane w celach szkoleniowych i/lub bezpieczeństwa. Korzystając z tej usługi zgadzasz się na ich nagrywanie lub monitorowanie. Firma ma prawo do zbierania i rejestrowania wszystkich połączeń internetowych, szczegółowych informacji o transakcjach przeprowadzanych za pośrednictwem tej witryny i szczegóły dot. jej odwiedzin.

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Gacza i/lub osoby rejestrującej są:

 • przetwarzane zgodnie z prawami danego Gracza
 • uzyskane tylko w konkretnym i zgodnym z prawem celu
 • przechowywane w bezpieczny sposób
 • wykorzystywane do celów marketingowych w oparciu o zasadę opt-out.

Przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas procesu rejestracji i podczas późniejszego używania JackpotCity są gromadzone Dane osobowe ("Dane Osobowe"), w tym między innymi, ale nie ograniczone do, imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych karty kredytowej, domowego lub innego adresu fizycznego, adresu e-mail, numeru telefonu lub innych danych kontaktowych. Wszystkie dane są gromadzone i przechowywane w bezpiecznym oraz chronionym środowisku i są poprawne w miarę ich udostępniania. Użytkownik ma prawo do posiadania kopii Danych Osobowych i ich korygowania. W dowolnym momencie można zmienić swoje Dane Osobowe, kontaktując się z nami bezpośrednio za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Ujawnienie Państwa Danych Osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ujawnienie to będzie przede wszystkim skierowane do innych firm należących do tej samej grupy, partnerów biznesowych i marketnigowych, dostawców usług, konsultanów lub dostawców zaangażowanych w realizację procesu finansowego lub innego typu procesowania w naszym imieniu.

Ze względu na sposób funkcjonowania Internetu, sposób zbierania i przekazywania Danych Osobowych może wymagać przekazania Państwa Danych poza obszar EOG. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie z Państwa Danych Osobowych w powyżej wymieniony sposób. Nie zbieramy Państwa Danych Osobowych, w przypadku korzystania z naszej witryny bez Państwa wiedzy oraz nie wynajmujemy, handlujemy lub sprzedajemy Państwa Danych Osobowych stronom trzecim.

Państwa Dane Osobowe mogą zostać ujawnione w celu przetwarzania dowolnej z następujących osób lub podmiotów: (i) firmom z naszej grupy i jej pracownikom, którzy potrzebują takich informacji; (Ii) naszym partnerom biznesowym i filiom (łącznie: "Partnerom Marketingowym") dla różnych celów marketingowych (sprawdź w części" Zarządzanie graczami (CRM) i materiały marketingowe ") (iii) audytorom, kontrahentom lub innym doradcom kontrolującym którąkolwiek z naszych firm; (iv) we wszelkich procesach płatności, które pomagają nam w otrzymywaniu i dokonywaniu płatności; oraz (v) organowi wydającemu koncesje.

Jakiekolwiek procesowanie dokonane przez którąkolwiek z wyżej wymienionych osób lub podmiotów, podlega postanowieniom umowy chroniącej Państwa Dane Osobowe, jeśli jest to prawnie wymagane. Jeśli sprzedamy całą lub część naszej działalności, sprzedamy lub przeniesiemy niektóre lub wszystkie aktywa, będziemy zaangażowani w proces fuzji, transferu biznesowego lub w przypadku ogłoszenia bankructwa, mamy prawo ujawnić i przekazać informacje umożliwiające identyfikację kupującemu, nabywcy lub innej osobie trzeciej uczestniczącej w transakcji.

W takim przypadku zostaniecie Państwo powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail lub notaki zamieszczonej na naszej stronie internetowej, wyjaśniającą opcje dotyczące Państwa Danych Osobowych i tożsamość nowego administratora danych odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.

Użytkownik ma prawo do "rezygnacji" z otrzymywania jakichkolwiek komunikatów promocyjnych, wybierając opcję wycofania się, jeśli jest udostępniona na Stronie lub w otrzymanej przez Państwa wiadomości e-mail, lub w dowolnym momencie wysyłając nam wiadomość e-mail.

Zapobieganie nadużyciom

W celu ochrony nas i innych użytkowników Witryny przed oszustwami, w tym kradzieżą kart kredytowych lub jakąkolwiek inną działalność oszukańczą lub przestępczą (w tym zwrot lub innego typu odwrócenie płatności), możemy sprawdzić i udostępnić Państwa Dane Osobowe innym witrynom z grami online, bankom, firmom zajmującym się kartami kredytowymi i innym agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Ponadto ustawodawstwo dotyczące prania pieniędzy wymaga od wszystkich instytucji finansowych gromadzenia i rejestrowania Danych Osobowych w celu potwierdzenia tożsamości klienta i zgłaszania wszelkich transakcji wzbudzających podejrzenia.

Zarządzanie graczami (CRM) i materiały marketingowe

Firma JackpotCity zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych do celów CRM.
Nasza witryna może, od czasu do czasu, zawierać linki do/z witryn stron partnerskich, reklamodawców i stowarzyszeń. Jeśli skorzystacie Państwo z linku do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że posiadają one odrębne polityki prywatności oraz, że nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z tymi politykami przed przekazaniem danych osobowych.

Dzielimy się i ujawniamy niektóre Dane Osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. ("Szczegóły Marketingowe") naszym partnerom marketingowym (w tym innym operatorom gier online) w celu zapewnienia Państwu różnych ofert marketingowych, które my lub nasze filie marketingowe uważają za odpowiednie. Partnerzy marketingowi mogą używać ww. Szczegółów Marketingowych do wykorzystania różnych technik marketingowych, takich jak bezpośrednich wiadomości e-mail lub SMS i marketingu telefonicznego.

Jeśli nie chcecie Pańśtwo otrzymywać ww. ofert marketingowych prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail, a usuniemy Państwa z naszych list marketingowych i nie będziemy już udostępniać Państwa Szczegółów Marketingowych naszym Partnerom Marketingowym. Należy jednak pamiętać, że nadal będziecie Państwo otrzymywać od nas oferty nie związane z marketingiem (np. doy. aktualizacji związanej z usługą). Dodatkowo, aby zaprzestać otrzymywania ofert marketingowych od Partnerów Marketingowych, którzy otrzymali Państwa Szczegóły Marketingowe przed anulowaniem subskrypcji, należy z niej zrezygnować.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Państwa bezpieczeństwo jako klienta ma dla nas ogromne znaczenie. Środki bezpieczeństwa online takie jak hasła i numery kont są używane podczas wszystkich transakcji, aby nikt nie mógł uzyskać dostępu do Państwa danych finansowych lub osobistych.`Po otwarciu konta w kasynie online JackpotCity, Państwa dane zostaną w pełni zaszyfrowane za pomocą 128-bitowego szyfrowania SSL w celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa. Podczas przesyłania Danych Osobowych przez Internet, my i nasz partner e-commerce używamy 128-bitowej warstwy szyfrującej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych. Wszystkie transakcje handlowe w kasynie online JackpotCity są realizowane przez Datacash Ltd, wiodące przedsiębiorstwo internetowe zajmujące się usługami płatniczymi. Firma ta zapewnia naszym klientom bezpieczne transakcje e-pieniężne i odgrywa aktywną rolę w zapobieganiu i wykrywaniu oszustw. Jej celem jest zapewnienie integralności kont klientów i zabezpieczenie płatności. W celu ochorny przed oszustwami zaimplementowano oprogramowanieRisk sentinel, które zapewnia stałą ochronę klientom kasynaJackpotCity.

Transfer międzynarodowy

Ponieważ działamy na skalę międzynarodową, może być konieczne przekazanie Państwa Danych Osobowych innym firmom z naszej grupy lub stronom, którym zleciliśmy świadczenie niektórych usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszego serwisu. Strony te mogą znajdować się w krajach spoza Unii Europejskiej. Prawa dot. ochrony danych i inne prawa tych krajów mogą nie być tak obszerne, jak te obowiązujące w Unii Europejskiej. Jeśli zdecydujecie się Państwo przekazać nam Dane Osobowe, wyraźnie zgodzicie się na przekazywanie i przechowywanie ich na serwerach spoza Unii Europejskiej - w takich przypadkach będziemy przekazywać i przechowywać Państwa informacje w sposób bezpieczny, poufny i w bezpiecznym środowisku.

Sprzedaż firmy/bazy danych

Należy pamiętać, że możemy zawrzeć umowę ze stroną trzecią (która może być innym operatorem gier online lub Parnterem Makretingowym) na sprzedaż naszej bazy klientów (w całości lub w części), co pociągałoby za sobą przekazanie przez nas Szczegółów Marketingowych na rzecz niniejszej strony trzeciej, tak aby możliwa była komunikacja z Paśtwem w celu oferowania swoich produktów, usług itp. oraz przesyłania materiałów dotyczących tych produktów i usług. Jak zawsze macie Państwo możliwość rezygnacji z przekazywania Szczegółów Marketingowych w ten sposób i można jej dokonać wysyłając nam bezpośrednio wiadomość e-mail.

W przypadku sprzedaży firmy (to znaczy, że nasza firma została sprzedana lub połączymy się z inną firmą lub nasza firma i aktywa zostały sprzedane), wtedy kupujący zajmie po prostu naszą rolę i podejmie nasze obowiązki i zobowiązania, które zostały określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Państwa zgoda

Klikając "Zgadzam się" podczas procesu rejestracji lub przez dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu niniejszej Polityki Prywatności (jeśli dotyczy), wyrażacie Państwo zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności. Jest to nasza pełna i wyłączna Polityka Prywatności i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być czytana w powiązaniu z naszymi Warunkami korzystania z usługi. Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności i powiadomimy Państwa o tych zmianach, publikując zmodyfikowane warunki w naszym serwisie internetowym.

Korekta nieprawidłowych informacji o koncie

Macie Państwo prawo wymagać dostępu do własnych danych osobowych i/lub prawo poprawiania i/lub usuwania złych i/lub nieodpowiednich danych.

Ciasteczka/ ActiveX

Witryna firmy JackpotCity działa wykorzystująć pliki ciasteczek i komponenty ActiveX do (ale nie jest ograniczona do) następujących celów:

 • w celu zidentyfikowania preferowanego języka gracza, który jest automatycznie wybierany, gdy gracz wróci na stronę firmyJackpotCity
 • w celu zapisania informacji na temat preferencji Gracza i umożliwienia nam dopasowania naszej witryny do indywidualnych zainteresowań Gracza
 • do analizy ruchu w witrynie, aby umożliwić nam wprowadzenie ulepszeń
 • obsługi gier (takich jak casino flash)
 • wyświetlania reklam, które Firma JackpotCity uzna za interesujące dla Państwa

Należy pamiętać, że prawdopodobnie nie będzie można korzystać z Witryny lub Usług w pełni, bez zakceptowania tych komponentów. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Zastrzeżenie prawne

Proszę zapoznać się takż z naszymi zasadami, warunkami korzystania z usługi i ograniczeniami odpowiedzialności za użytkowanie strony internetowej kasyna oraz oprogramowania JackpotCity.

Łącza do innych witryn

Tam, gdzie istnieje link z nininiejszej witryny do innej odpowiedniej strony, niniejsza polityka prywatności nie będzie miała zastosowania.

Prawo do używania Oprogramowania

Użytkownik może zainstalować i używać Oprogramowania oraz całej zawartości pochodzącej z Oprogramowania w połączeniu z używaniem stron internetowych zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z naszych usług hazardowych dostępnych za pośrednictwem stron internetowych ("Usługi"). Oprogramowanie można zainstalować na dysku twardym lub innym urządzeniu pamięci masowej i można tworzyć kopie zapasowe Oprogramowania, pod warunkiem że takie kopie zapasowe są używane tylko przez Użytkownika w związku z Usługami za pośrednictwem komputera, którego jest on głównym użytkownikiem. Kod , struktura i architektura Oprogramowania są chronione prawami własności intelektualnej. Pod żadnym pozorem nie należy:

 • kopiować, redystrybuować, publikować, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć lub próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego w celu utworzenia pochodnych z kodu źródłowego lub w inny sposób
 • sprzedawać, przypisywać, udzielać podlicencji, przenosić, dystrybuować lub wydzierżawiać Oprogramowania
 • udostępnić oprogramowanie osobom trzecim za pośrednictwem sieci komputerowej lub w inny sposób
 • eksportować Oprogramowania do dowolnego kraju (za pomocą nośników fizycznych lub drogą elektroniczną)
 • używać z Oprogramowania w sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki wynikłe z/ lub w związku z jakimkolwiek Nieautoryzowanym Użyciem.

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2017 r

Typowe Sloty
Nowe gry
Wszystkie gry
POPULARNE GRY
Jackpoty
Video Sloty
Ostatnio grane gry
Ulubione
Blackjack
Ruletka
Wideo Poker
Popularne gry
Pozostałe gry stołowe
Pozostałe gry stołowe
Załaduj więcej gier +
OTRZYMAJ 6400zł KASYNOWEGO BONUSU!
Bonus:
PODWOIMY TWOJE PIENIĄDZE PRZY PIERWSZYCH CZTERECH WPŁATACH
OZNACZA TO, 4 X 100% BONUSU DO 1600zł, ZA DARMO PRZY KAŻDEJ WPŁACIE
Zagraj teraz
To daje w sumie do 6400zł za darmo!