Bilkjøring kan avsløre Alzheimers

GPS

Kilde: Photo by Sandra Tan on Unsplash

Forskning kan gi oss resultater på alt fra hvordan vi håndterer press til hvilke spilleautomater online vi foretrekker å spille på. Nå ser det ut til at overvåking og forskning på en gruppe eldre mennesker, har vist seg at kjørevaner kan avsløre tegn på Alzheimers. Du kan finne mer ut av hvilke funn som er gjort og hvilken betydning dette vil ha, hvis du følger med oss videre.

Hva er Alzheimers sykdom?

Alzheimers sykdom er en irreversibel, progressiv hjernesykdom som sakte ødelegger hukommelse og tenkeferdigheter og til slutt evnen til å utføre de enkleste oppgavene. Hos de fleste med sykdommen, de med sen-begynnende type, vises symptomene først i midten av 60-årene. Tidlig Alzheimers kan også forekomme hos en person som er mellom 30 år og midten av 60-årene, men dette er veldig sjelden. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens hos eldre voksne.

Sykdommen er oppkalt etter Dr. Alois Alzheimer, som i 1906 la merke til endringer i hjernevevet til en kvinne som hadde dødd av en uvanlig psykisk sykdom. Hennes symptomer inkluderte hukommelsestap, språkproblemer og uforutsigbar oppførsel. Etter at hun døde, undersøkte han hjernen hennes og fant mange unormale klumper (nå kalt amyloide plakk) og sammenfiltrede bunter av fibre (nå kalt neurofibrillary). Disse tegnene i hjernen regnes fortsatt som noen av hovedtrekkene ved Alzheimers sykdom. En annen funksjon er tap av forbindelser mellom nerveceller (nevroner) i hjernen. Nevroner overfører meldinger mellom forskjellige deler av hjernen, og fra hjernen til muskler og organer i kroppen. Mange andre komplekse hjerneendringer antas også å spille en rolle i Alzheimers.

Eldre par

Kilde: Photo by Matthew Bennett on Unsplash

Hva kan bilkjøring ha å si på oppdagelse av Alzheimers?

Hvordan mennesker beveger seg i sine daglige miljøer, alt fra stedene de besøker til hvordan de kjører, kan fortelle oss mye om helsen deres. I en undersøkelse ble GPS-sporere montert på deltakernes biler, som avslørte bevegelsene, og når de skjedde, i detalj.

I et eksperiment for å finne ut om endring i kjørevaner kan oppdages ved hjelp av GPS-posisjoneringssporingsenheter (Global Positioning System), ble en gruppe over 65 år i Missouri i USA enige om å få kjøringen nøye overvåket i ett år. Det forskerne ønsket å finne ut var om man kunne avsløre starten på sykdommen bare ved å studere kjørevanene til denne gruppen, uten behov for invasive eller dyre medisinske prosedyrer.

Forskerne som kjørte studien hadde tidligere delt deltakerne i de med preklinisk Alzheimers sykdom, og de uten bruk av medisinske tester som spinalvæsketester og positronemisjonstomografi (PET). Ved å bruke resultatene av kjøredataene, var de i stand til å utforme en modell som kunne forutsi noens sannsynlighet for å ha preklinisk Alzheimers ved å bruke bare deres alder og GPS-kjøredata. Resultatene viste seg å være 86 % nøyaktig.

Modellen var enda mer nøyaktig (90 %) da den også la til i resultatene av en genetisk test for Alzheimers kjent som apolipoprotein E (APOE) genotyping som indikerer om du kan ha en arvelig risiko for sykdommen. Men resultatene basert på alder og kjøring alene var nesten like presis.

Større, randomiserte studier er nødvendig for å vise en endelig sammenheng mellom den oppdagede kjøreatferd og preklinisk Alzheimers sykdom.

Hvilke fordeler har disse resultatene?

Det som er et hovedpoeng her, er at dette kan være en billig måte å oppdage tilstanden på et tidligere stadium og potensielt støtte behandling, noe også det norske helsevesenet kanskje kan dra nytte av. Men det reiser også spørsmålet om eldre mennesker vil at deres oppførsel skal spores så nøye, selv om det kan ha helsemessige fordeler.

Det at menneskers kjøreadferd endres når de har Alzheimers er godt dokumentert. US National Institute on Aging sier at familiemedlemmer til slutt kan legge merke til at det tar lengre tid å fullføre en enkel tur for dem som har Alzheimers, eller at de kjører mer uberegnelig, eller begynner å rote med hvilken pedal som er hva. Likevel er det vanskelig å oppdage de mer subtile endringene tidlig, for eksempel saktere kjøring. Det skillet krever at data samles over tid for detaljert analyse.

Det finnes relativt få medisiner tilgjengelig for å behandle tidlig Alzheimers sykdom, men håpet er at dette vil endre seg i fremtiden. Hvis dette var tilfelle, kan det å hjelpe legene med å foreskrive behandlinger, hvis du har en tidlig indikasjon på hvem som sannsynligvis vil utvikle tilstanden, uten behov for kostbare eller invasive prosedyrer. Forskning har vist at sykdommen faktisk kan starte i hjernen opptil 20 år før symptomene viser seg.

Innsikt fra bilkjøring eller annen atferd, kan også føre til livsstilsendringer som kan bidra til å holde Alzheimers i sjakk. Storbritannias nasjonale helsetjeneste anbefaler at det å ta vare på din hjertehelse mens du også er sosialt og mentalt aktivt, er blant de forebyggende tiltakene folk kan ta.

Vei

Kilde: Photo by Cristofer Maximilian on Unsplash

Hvordan kan man få flere mennesker til å delta?

Tanken om at analyse av måten du kjører på, kan hjelpe folk med å håndtere og potensielt til og med forsinke starten på mer alvorlige Alzheimers symptomer, høres spennende ut. Men det er alltid muligheten for at feil kan krype inn i denne analysen, eller at resultatene kan få negative konsekvenser.

Mange sjåfører i alle aldre tillater allerede forsikringsselskapet å bruke telematikk eller en svart boks for å overvåke kjøringen i USA, noe som kan resultere i en lavere forsikringspremie. Kanskje kan man i fremtiden bruke slike enheter til nøyaktig å forutsi risikoen for Alzheimers. Selv om dette potensielle scenariet er langt unna forsikringsmarkedet, er det noe som kan bekymre eksisterende eiere av svarte bokser som allerede har opplevd problemer med enhetens nøyaktighet.

Generelt vil nye datainnsamlingssystemer designet for å finne subtile sammenhenger mellom atferd og medisinske tilstander sannsynligvis inneholde feil. Men gitt de potensielle fordelene ved å kunne identifisere personer som er i fare for å utvikle Alzheimers sykdom tidlig, er det god grunn til å nøye utforske disse mulighetene nå. Men det er viktig at kundene har kontroll over hvor dataene deres går, for å unngå urettferdig diskriminering av deres vaner eller atferd.

Norsk helsevesen – med en stor dose teknologi