Norsk helsevesen – med en stor dose teknologi

To hender oppå hverandre

Kilde: Pixabay

Det norske helsevesenet er ansett som ett av de beste i verden. I tillegg til å kjøre en desentralisert modell, hvor helsetjenester administreres lokalt i stedet for av statlige myndigheter, er forskningssentre som Rikshospitalet universitetssykehus i Oslo globalt kjent for sitt banebrytende arbeid. Men det stopper ikke der, her til lands ligger vi også langt fremme når det gjelder teknologi, og for pasienter kan man kanskje snart se helseapper bli like tilgjengelige som spilleautomater online.

Hvorfor ligger Norge langt framme når det gjelder teknologi innen helsefeltet, hvilke spesifikke områder er det tatt i bruk og hva er fordelene for pasientene, er noe du kan få vite mer om nedenfor.

En digital transformasjon

Prosessen med å digitalisere helsevesenet startet ved begynnelsen av årtusenet og tok nye sprang med en videre digitalisering gjennom eNorge-planen fra 2009, som omfattet både helsetjenester og velferdstjenester.

En stor komponent i denne planen var elektronisk interaksjon, slik at innbyggerne kunne velge sykehus og fastlege, med henvisninger, medisinske poster og kontakt som ble gjort elektronisk. Planen inkluderte også telemedisinske løsninger over hele landet ved å implementere bredbånd på sykehus og i primærhelsetjenester. Denne teknologien, som har blitt viktig i 2020 og 2021 på grunn av COVID-19-pandemien, har vært en del av Norges helsevesen siden 1990-tallet.

I tillegg til å behandle mennesker hjemme, har fjernløsninger blitt brukt til konsulenttjenester i krisesituasjoner og kommunikasjon mellom sykehus og primærhelsetjeneste i flere år. Denne teknologien er nå avansert nok til at helsepersonell kan dele medisinske bilder av høy kvalitet for å stille diagnoser. Et eksempel på dette er avtalen som nylig ble signert med medisinsk bildebehandling og cybersikkerhetsselskap Sectra, som vil gi digital patologi til Helse Vest RHF.

Digital løsning forenkler hverdagen for eldre

I stedet for å vente på at personer skal bli syke, har selskapet Dignio kommet opp med en mobil, trådløsbasert løsning som overvåker eldre pasienter hjemmefra for å overveie sykdom basert på dataene som overføres til Dignios programvareplattform i skyen. Denne løsningen er gjort så enkel som mulig, slik at det kreves minimalt med forkunnskap for å ta den i bruk. Dermed kan bruke nettbrettet til mer enn å sjekke været eller sende inn lottokupongen eller sette andre spill i håp om å hente storpremien.

Dataene som overføres kommer blant annet fra et spirometer, som er en vanlig test som brukes for å vurdere hvor godt lungene til en person fungerer ved å måle hvor mye luft de puster inn, hvor mye de puster ut og hvor raskt de puster ut, og et øretermometer som måler temperaturen. Basert på disse avlesningene kan sykepleiere i sanntid identifisere pasientens helse før sykehusinnleggelse er nødvendig.

Den spesialdesignede programvareplattformen viser deretter oppdateringer basert på alvorlighetsgrad i from av fargene grønt, gult eller rødt. Det nødvendige tiltaket, basert på disse målingene, blir deretter tatt. Pasientene kan også se dataene på en iPad gitt til dem, hvor det gis mulighet til at pasientene tar kontakt uten at resultatene nødvendigvis viser at noe er galt.

Det hender at pasienten ikke føler seg godt mentalt eller fysisk, selv om dataene er stabile. I dette tilfellet kan de diskutere dette med Dignios sykepleiere via en nettbasert plattform innebygd i nettbrettet. På denne måten kan sykepleieren overføre kunnskap til pasienter via appen, men pasienten kan også gi informasjon til sykepleieren. Denne nye måten å kommunisere vitale tegn på data mellom pasienter og helsepersonell er avgjørende for å forbedre behandlingskvaliteten.

En dispenser for piller

Kilde: Pixabay

Mer samhandling – bedre overblikk

Et problem med hvordan det ser ut per dags dato, er at fastlegene bare får et lite bilde av en persons generelle helse. Dignio har som mål å inkludere fastlege i prosessen, men mange er motvillige. Det kreves en holdningsendring. Fra et medisinsk, logistisk og økonomisk perspektiv, er denne typen helhetlig pleie nødvendig … med det er ikke der innovasjonen ender.

Dignio har også utviklet en elektronisk medisindispenser. En av hovedårsakene til rehabilitering, eller besøk hos fastlegen, er på grunn av dårlig håndtering av medisiner. Denne enheten kommuniserer igjen med programvareplattformen via mobilnettverket, og varsler pasienter gjennom lyd og lys når medisinen deres må tas. Hvis brukerne ikke tar medisinen, sendes det et varsel til sykepleierens telefoner eller nettbrett.

Denne metoden har forbedret pasientens overholdelse av det å ta medisin med 97 %. Det gjør det også mulig for hjemmesykepleierne å observere behandlingen direkte, og sikre nøyaktighet og kontroll.

Hvilke forbedringer har skjedd de seneste årene?

Så hva har resultatene vært for pasientene som har tatt i bruk denne eksterne helseløsningen? Har det forbedret deres situasjon og har det gjort det enklere for Norges helsetjenester?

172 av Dignios brukere, hvorav 95 hadde teknologien i minst seks måneder, ble kartlagt av forskere bestilt av Helsedirektoratet i fjor for å fastslå hvilken innvirkning denne e-helseinnovasjonen hadde på tjenester og pasienter.

Det kom frem noen ganske bemerkelsesverdige tall. Antall polikliniske konsultasjoner per måned gikk ned med 34 % i gjennomsnitt, mens antall innleggelser på sykehus i gjennomsnitt ble redusert med 18,6 %. På toppen av dette falt antall sengedager for pasienter på sykehus i gjennomsnitt med 33 %. Omsorgsboliger er en relativ stor kostnad for den norske stat. Sett av resultatene fra undersøkelsen (selv om utvalget er lite), kan denne utgiftsposten senkes med denne teknologiske løsningen.

En av Dignios brukere ved navn Karl hadde vært på sykehus 12 ganger året før han begynte å ta i bruk Dignios plattform. Nå går han på treningsstudioet og jobber deltid. Gjennom den nye løsningen tyder det på at det blant pasientene, har blitt større fokus når det gjelder å forbedre egen helse og være ansvarlig overfor helsevesenet. Kunnskapen som blir gitt, kan vise seg å være gull verdt når det gjelder å høyne helsenivået blant det norske folk.

Basert på disse resultatene og casestudien, er det klart at sanntidsbehandling av en tilstand, en forebyggende behandling, med teknologi i hjertet, forbedrer pasientens livskvalitet. Da er det ikke annet å gjøre enn å lene seg tilbake i Stresslessen for å se hva fremtiden vil bringe!

Bilkjøring kan avsløre Alzheimers Aksjemarked i 2021 – et snev av online casino