อินโฟกราฟิกของคาสิโนออนไลน์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้จัดทำสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2019 โดยมีผู้เข้ามาร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์จำนวน 17,242 คน ซึ่งคาสิโนออนไลน์ได้ให้ความสนใจและสรุปนำเสนอบนอินโฟกราฟิก:

ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

จากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า ในปี 2019 ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2018 เป็น 17 นาที

คาสิโนออนไลน์ ดูย้อนหลังชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ปี 2013 4 ชั่วโมง 36 นาที

ปี 2014 7 ชั่วโมง 12 นาที

ปี 2015 6 ชั่วโมง 54 นาที

ปี 2016 6 ชั่วโมง 24 นาที

ปี 2017 6 ชั่วโมง 35 นาที

ปี 2018 10 ชั่วโมง 5 นาที

ปี 2019 10 ชั่วโมง 22 นาที

เจนเนอเรชั่นกับชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

แอพสมาร์ทโฟน

แหล่งที่มา: Pixabay

Baby Boomer (อายุระหว่าง 55-73 ปี) ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 10 ชั่วโมงต่อวัน

Gen-X           (อายุระหว่าง 39-54 ปี) ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 9.49 ชั่วโมงต่อวัน

Gen-Y           (อายุระหว่าง 19-38 ปี) ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 10.36 ชั่วโมงต่อวัน

Gen-Z           (อายุต่ำกว่า 19 ปี)       ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 10.35 ชั่วโมงต่อวัน

คาสิโนออนไลน์ ยังพบว่า Gen-Y ครองแชมป์ใช้เน็ตมากที่สุด 5 ปีซ้อน ซึ่ง Gen-Y และ Gen-Z ล้วนเติบโตและคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงอยู่ในช่วงวัยที่มีโอกาสสามารถเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี       

กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตของคนไทย

10 อันดับกิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตของคนไทยที่คาสิโนออนไลน์พบเรียงตามลำดับดังนี้:

กิจกรรมออนไลน์ที่มีการเติบโตมากที่สุด

สายเคเบิลเครือข่าย

แหล่งที่มา: Pixabay

คาสิโนออนไลน์พบว่ากิจกรรมออนไลน์ที่มีการเติบโตมากที่สุด 5 อันดับได้แก่:

  1. บริการสั่งอาหาร เพิ่มขึ้นจาก 11.4 % ในปี 2018 เป็น 26.5 % หรือ 15.1 %
  2. บริการชำระเงินออนไลน์  เพิ่มขึ้นจาก 49.2 % ในปี 2018 เป็น 60.6 % หรือ 11.4 %
  3. บริการรับส่งเอกสารออนไลน์  เพิ่มขึ้นจาก 7.2 % ในปี 2018 เป็น 18.2 % หรือ 11 %
  4. ดูหนังฟังเพลงออนไลน์  เพิ่มขึ้นจาก 60.7 % ในปี 2018 เป็น 71.2 % หรือ 10.5 %
  5. ซื้อบริการรถโดยสารออนไลน์ เพิ่มขึ้นจาก 12.1 % ในปี 2018 เป็น 21.4 % หรือ 9.3 %

ที่น่าสังเกตุคือ กิจกรรมที่ปกติทำผ่านช่องทางออฟไลน์มีอัตราเติบโตที่สูงขึ้นมากในปี 2019 โดยเฉพาะการสั่งอาหารที่ก่อนคนไทยเคยชินกับการโทรสั่งมาเป็นการสั่งออนไลน์

ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยการแบ่งเพศ

จากการศึกษา พบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยการแบ่งเพศดังนี้

-เพศทางเลือกครองแชมป์ ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด 11 ชั่วโมง 20 นาที

-รองลงมาคือ เพศชาย 10 ชั่วโมง 25 นาที และ

-เพศหญิง 10 ชั่วโมง 17 นาที

การพนันออนไลน์พุ่ง2-3 ปี

สล็อตแมชชีน

แหล่งที่มา: Pixabay

รศ. ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ยังได้พบว่า สถานการณ์การพนันในสังคมไทยนั้น คนไทยเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมาจากหลายสาเหตุคือ ก่อนเกิดโควิดบริเวณชายแดนไทยที่มีบ่อนคาสิโนต่าง ๆ ได้ปรับบ่อนคาสิโนส่วนหนึ่งให้เป็นพนันออนไลน์ บางแห่งได้แบ่งเป็นพนันออฟไลน์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นพนันออนไลน์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์พนันออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความง่ายในการเปิดเว็บไซต์พนัน

เม็ดเงินในตลาดออนไลน์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดในไทยพบว่ามีประมาณกว่า 10% ของมูลค่าพนันคาสิโนออฟไลน์ โดยมีตัวเงินในระบบหลายพันล้านบาท ซึ่งถึงแม้จะไม่มาก แต่มีการเติบโตอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มจะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดคาสิโนออฟไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 และมีการล็อคดาวน์คาสิโนไปหลายแห่ง

จากออฟไลน์สู่ออนไลน์

ผลสำรวจการพนันออฟไลน์สู่ออนไลน์ที่จัดเสวนาขึ้นที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2020 โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังพบว่า พฤติกรรมการพนันของคนไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาระบาดของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มตัวอย่างสุ่มที่เล่นการพนันออนไลน์นั้น ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการพนันจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากถึง 86%

สรุป

โดยรวม ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่าคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 150% ส่งผลให้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 47.5 ล้านคน หรือ 70% ของจำนวนประชาชนทั้งหมด ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย ไม่ได้เพิ่มเพียงอัตราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด

และสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ทำให้คนไทยต้องอยู่บ้านมากขึ้น จะใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งคาสิโนออนไลน์เชื่อว่าในปี2020ที่ผ่านมา อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจะเติบโตมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2019 แน่นอน และยังจะเติบโตต่อไปเป็น 61.82 ล้านคน ในปี 2025 หรือประมาณ 87 % ของประชากรคนไทย

มอเตอร์สปอร์ตที่เดิมพันได้โดยคาสิโนออนไลน์ รายชื่อพอดคาสต์การพนันจากคาสิโนออนไลน์